Sidebar

30
Παρ, Οκτ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά  από  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας   ελέγχου   των    αιτήσεων    και  κατάρτισης   των    πινάκων    κατάταξης    υποψηφίων     (σύμφωνα     με     την    Ανακοίνωση    αριθμ.πρωτ. 107852/7165,  για   τη   σύναψη  σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνουμε την  κατάταξη των  υποψηφίων  στον  επισυναπτόμενο  Πίνακα. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο).

Βρείτε την κατάταξη εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας