Sidebar

             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                               ==============

           Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,   σας καλούμε σε κατεπείγουσα - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,  στις επτά  (7) του μηνός Δεκεμβρίου,  έτους 2020,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.       Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

2.        Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικ. έτος 2021, της  Π.Ε. Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

<<   Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων Η.Δ. και ειδικότερα:

·         για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Π.Η. στην πλειοδοσία ακινήτου της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΑΤΕ Leasing A.E.», και

·         για την έγκαιρη έκδοση και αποστολή απόφασης του 2ου θέματος στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο ΦΕΚ μέχρι 31-12-2020  >>

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας