ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  13ης/20-9--2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, διά περιφοράς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το  θέμα, που έλαβε  αριθμό απόφασης 36,  έτους 2021: 

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021 .

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021 και ειδικότερα του υποπρογράμματος Π.Η. και Π.Ε. Πρέβεζας  (αριθμ. απόφ.13/36/20-9-2021)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας