Tην 29-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.    Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

2.     Έγκριση του 3ου/23-09-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3.      Έγκριση του από 20-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 2.354.000,00 με ΦΠΑ.

4.      Έγκριση του από 21-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 31-12-2021.

6.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.

7.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

8.      Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

9.     Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57  € χωρίς ΦΠΑ και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της.

10.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας».

11.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

12.     Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

13.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-11-2021.

14.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου και καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ. Χριστιών (παροχή  υπηρεσιών)».

15.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων και διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή των Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».

16.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία κοίτης ποταμού με ογκόλιθους και καθαρισμός φερτών υλικών στα όρια του Δ.Δ. Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)».

17.      Έγκριση του Πρακτικού 03/20-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

18.      Έγκριση του Πρακτικού 3ο/27-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα Τμήματα 1,2 και 4 της διακήρυξης.

19.      Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

20.      Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία της Γερμανίας.

21.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ - Χειμώνας 2021-2022».

22.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR  που διοργανώνεται στo Μάλμε της Σουηδίας, το διάστημα 17-18/11/2021.

23.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE.

24.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.

25.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022.

26.      Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης του σπουδαστή ΤΕΙ Λάζαρου Πόγια, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 21/1208/30-07-2021 απόφαση της Ο.Ε.).

27.      Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση, έως 31-12-2021, των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

28.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

29.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».

30.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών Επιμελητών, για την επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης.

31.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων – διαμόρφωση ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων επί της 14ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».

32.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας στις 7η, 17η και 45η επαρχιακές οδούς του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων».

33.      Έγκριση τροποποίησης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 26-09-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες Στερεωτικές Εργασίες στο Βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησίας και εργασίες διαμόρφωσης – ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου».

34.      Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 30-09-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών.

35.      Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

36.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

37.    Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822.

38.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.

39.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας