Sidebar

Η Περιφέρεια Ηπείρου µε την αρ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό επιλογής αναδόχου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφοράςγια την πραγµατοποίηση του έργου: «1.∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας, 2.Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία, 3.∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας» στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013".

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων του έργου Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy (Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή).

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή τεκµηρίωση της τοπικής παραδοσιακής γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας, τη καταγραφή ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη γαστρονοµία, καθώς και τη δηµιουργία κοινού λεξικού γαστρονοµίας.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε).

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 25.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων.

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς αναφερόµενα στη διακήρυξη.

Ο ∆ιαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί την Πέµπτη, 06/06/2013 και ώρα 10:00 π.µ., Αίθουσα Συνεδριάσεων, Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 47100, Άρτα).

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες καιώ ρες από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, αρµόδια υπάλληλος κα Ζήση Βασιλική (τηλ. 2681361017 email: v.zisi@php.gov.gr).

Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους κειµένου της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr, www.peartas.gov.gr ) επί δεκαπέντε (15) ηµέρες κατ’ελάχιστον πριν τη ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.

Αναλυτική διακήρυξη: Λήψη αρχείου

Φόρμα αίτησης συμμετοχής: Λήψη αρχείου

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας