Sidebar

30
Τετ, Σεπ

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 23-04-2012, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  06-04-2012 συνεδριάσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11/23-04-2012
Αρ. Απόφασης     Θέμα
378.    Έγκρισης δαπάνης για σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιμώμενης αμοιβής 636.592,81€ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με KA 2008M1101830002, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.
379.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 24-10-2012.
380.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ».
381.    Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της μεταφοράς εξοπλισμού γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
382.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012, στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
383.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
384.    Έγκριση μετακίνησης της Δέσποινας Καμπούρη, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Δημόσια Διοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 27-04-2012 και έγκριση σχετικών δαπανών.
385.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί της 10ης & 11ης επαρχιακών οδών», αναδόχου Παναγιώτη Μανίκα ΕΔΕ.
386.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τμήματος Αρχάγγελος – Κόμβος Καμαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τμήματος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
387.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήματος Καναλακίου», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
388.    Έγκριση συμβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 3.000,00 με ΦΠΑ.
389.    Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας» προεκτιμώμενης αμοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ.
390.    Έγκριση του 2ου ΣΠΕ της αρχικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο», αναδόχων συνεργαζόμενων γραφείων μελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Τσόλης Αλέξανδρος του Ευριπίδη, Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, Δημαράς Κων/νος του Αγγέλου, Τσάτσος Νικόλαος του Κων/νου, Τσακούμης Γεώργιος του Βασιλείου».
391.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουμάνη, ΕΔΕ.
392.    Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή μέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, ΕΔΕ.
393.    Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Δημαριό - Κομπότι (τμήμα Δημαριό - Λαπέϊκα)», αναδόχου Χαρίλαου Κοτζιά, ΕΔΕ.
394.    Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
395.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
396.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου στον Συνοικισμό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, μέχρι την 17-12-2012.
397.    Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05 και έγκριση των συμβατικών τευχών για το Υποέργο 2 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύμβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), προεκτιμώμενης αμοιβής € 172.052,71 με ΦΠΑ.
398.    Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουμενίτσας»,  προεκτιμώμενης αμοιβής € 23.774,13 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06 και συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
399.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με την αριθμ. 32404/1293/09-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας.
400.    Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών, για τη μεταφορά μεγάλου φορτίου άλατος, για την χειμερινή περίοδο 2011-2012 για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 1732/67/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 3/108/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
401.    Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαμόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ)», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
402.    Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
403.    Έγκριση του Νο 5/09-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
404.    Έγκριση μετακίνησης του Λογοθέτη Θωμά, Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στo Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012 προκειμένου να παραστεί στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Tempting Streets», που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
405.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
406.    Έγκριση διοργάνωσης της Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημιουργία του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
407.    Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Μπριτζ Δυτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
408.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
409.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ.
410.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.
411.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2012, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης – παραλαβής του έργου.
412.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Δημητρίου Στάθη, Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 26-04-2012, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την από 20-06-2006 αγωγή αποζημίωσης του Δημητρίου Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
413.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 255/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
414.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIDDEN – MED PROGRAMME».
415.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις εφαρμογές Λογισμικού Διαχείρισης Εκλογικών αποτελεσμάτων – online παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσμάτων της Π.Ε. Άρτας. (ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
416.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
417.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
418.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Δημητρίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τη συμμετοχή του στην ημερίδα για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 23-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
419.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
420.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
421.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012 και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
422.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
423.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης της Δήμητρας Γούλα, υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)»  που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 μέχρι 27-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
424.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
425.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
426.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισμού € 9.650,00 με ΦΠΑ.
427.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση επί της από 24-02-2012 ένστασης της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθμ. πρωτ. 4937/475/15.02.2012 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ)
428.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαυρουδίου του Δήμου Ηγουμενίτσας με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
429.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 427/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
430.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, για τη συμμετοχή του στην τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου το διάστημα από 27 έως 29-04-2012 και στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας