Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 18-11-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-11-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 33/18-11-2013
Αρ. Απόφασης  / Θέμα
1411. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1412. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», αναδόχου Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΗΣ, μέχρι την 30-08-2014.
1413. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαμβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, με Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα γραφεία Μελετών: ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ" - "ΔΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ"], μέχρι την 24-12-2013.
1414. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού € 4.210.000,00 με ΦΠΑ
1415. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου ερμηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όμορφη Ράχη Ανηλίου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
1416. Έγκριση του Πρακτικού της από 29-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
1417. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσόρραχης», αναδόχου Έντυ Ράφτη, μέχρι την 19-03-2014.
1418. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης παραποτάμου Αλιάκμονα στη Μηλέα Μετσόβου», προϋπολογισμού 18.000,00 € με Φ.Π.Α.
1419. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», για το τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000.
1420. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουμέρκων, Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς), βάσει της αριθμ. 99529/3964/11-10-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 29/1297/23-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1421. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1422. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του Έργου «Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-border Network for the Promotion of Wine Products», με το ακρωνύμιο «WINENET», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.
1423. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014.
1424. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.
1425. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης αίθουσας αθλοπαιδιών - Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ.
1426. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2014.
1427. Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 Χρόνια Μετά», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1428. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για σεμινάρια ελεγκτών, για επιμόρφωση των υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1429. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών, που αφορούν στο έργο «CREATING, IMPLEMENTING AND PROMOTING A NETWORK OF THEMATIC AND ALTERNATIVE TOURISM AND DEVELOPING INTERPRETIVE ROUTES» με το ακρωνύμιο «NE.T.ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
1430. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF) και έγκριση σχετικών δαπανών.
1431. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» και έγκριση σχετικών δαπανών.
1432. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1433. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1434. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 4079/1-10-2013, αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν από κοινού η ΕΝΠΕ και οι 13 Περιφέρειες κατά της ΚΥΑ 30844/2013 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2014».
1435. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και αντικατάσταση τμημάτων στέγης σταθμού αποχιονισμού και χώρου αποθήκευσης αλατιού Μετσόβου», προϋπολογισμού € 4.180,00 με ΦΠΑ.
1436. Έγκριση των Πρακτικών Ι/15-10-2013 και ΙΙ/12-11-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 144.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
1437. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Αποκατάσταση υδραύλακα Κομμένου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
1438. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», αναδόχου Μαρίνας Μητρογεώργου ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2014.
1439. Έγκριση τροποποίησης της από 14-05-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και του της εταιρείας «Comitech AE», αναδόχου του έργου «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου».
1440. Έγκριση του Πρακτικού Ι/12-11-2013 της Επιτροπής Διενέργειας της Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «BioGAIA – Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 1.695,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
1441. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που εκτελούσε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και για το χρονικό διάστημα από 1-4-2013 έως 30-6-2013.
1442. Έγκριση παράταση ισχύος συμβάσεως μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1443. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2014 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ Ν. Άρτας.
1444. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων με όμοια νεότερης γενιάς που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο για εκτύπωση και σάρωση, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
1445. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1446. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Άρτα για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2013 και μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων οικονομικού έτους 2014.
1447. Έγκριση ανάθεσης έργου για δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 16.250,00 με ΦΠΑ, βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1448. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1449. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1450. Έγκριση μετακίνησης της Κεσσίση Αθηνάς, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 15/11/2013 με θέμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007/2013 – Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Εκπαίδευση χρηστών στη μηχανογραφική εφαρμογή» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1451. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Κουμπή Γρηγορίου, Ιωάννου Νικολάου και Μπασιούλη Βασιλικής, στην Αθήνα, για εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κοινοτικού Προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) που θα διεξαχθεί από 26 έως 28-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1452. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.
1453. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού έργου Παραποτάμου Ν. Θεσπρωτίας», με Αναδόχους τους κ. κ. Κυλάφη Νικόλαο Πολ. Μηχ. (Υδραυλικά έργα), Τριανταφυλλάκου Παναγιώτη Ηλ/γου Μηχ., (Ηλεκτρομηχανολογικά έργα), και Παπαναγιώτου Γεωργίου Πολ. Μηχ., (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
1454. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι – Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2014.
1455. Έγκριση τροποποίησης της από 12-07-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Σωτηρίου Χρ. Γεωργούλη, Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013 .
1456. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/12-11-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου ""ADRIATIC MODEL FOREST – AMF"», προϋπολογισμού € 145.260,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, No 2 ord/0085/0 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
1457. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο όνομα της Κουτσοχρήστου Γεωργίας, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και με ημερομηνία απόδοσης έως την 31-12-2013.
1458. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επτά (7) σφραγίδων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1459. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας συμπληρωματικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1460. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού της από 05-11-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού – Διευθέτηση υδάτων», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
1461. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Αύλειου Χώρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α.
1462. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο "ThiroPedia" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.
1463. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και για την τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού του έργου "Creating, implementing and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes" με διακριτικό τίτλο «Ne.T.Routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» 2007 – 2013.
1464. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Ανατολιωτάκη Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιου για θέματα πολιτισμού και του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 24-11-2013 έως 26-11-2013 για τη συμμετοχή τους στο Kick off Meeting που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy».
1465. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PHILOXENIA» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 21-24/11/2013.
1466. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισμών και των όρων της διακήρυξής τους: α) για τη δράση: Α)Διενέργεια εκδηλώσεων με συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και Β)Τεχνική υποστήριξη για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Εκθέσεις, συνολικού προϋπολογισμού € 27.800,00 με ΦΠΑ και β) για τη δράση: Βιβλίο - Οδηγός παρουσίασης της περιοχής και των διαδρομών, προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATING, IMPLEMENTING AND PROMOTING A NETWORK OF THEMATIC AND ALTERNATIVE TOURISM AND DEVELOPING INTERPRETIVE ROUTES» με το ακρωνύμιο «NE.T.ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
1467. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – καθαρισμός υδραυλάκων – τάφρων και κεντρικών διωρύγων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
1468. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για τον «Καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Σκέφαρη Δήμου Φιλιατών» βάσει της αριθμ. 109704/4326/07-11-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 32/1408/08-11-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1469. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της αριθμ. 28/93/7-9-2009 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοικητικών & Νομικών Θεμάτων της Ν.Α.Ι.
1470. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά δειγμάτων πατάτας για το Πρόγραμμα Επισκοπήσεων 2013 του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1471. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1472. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου», αναδόχου Λάμπρου Αλκιβιάδη, μέχρι την 11-02-2014.
1473. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση επί της από 06-11-2013 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «NEUROPUBLIC Α.Ε.», -η οποία παρελήφθη την 8-11-2013 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ. 11071/4282/08-11-2013 της Οικονομικής Επιτροπής- κατά της αριθ. 30/1322/23-10-2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθμ. 3/18-10-2013 της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού € 156.995,93 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 193.105,00 με ΦΠΑ, πλέον Δικαιωμάτων Προαίρεσης € 46.565,98 (χωρίς ΦΠΑ).
1474. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του από 15-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για τη Β' Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας