Sidebar

Την 09-08-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31-07-2013 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος του τμήματος: Κόμβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσμηρά», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2013.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 385.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων, στα πλαίσια του Υποέργου «Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.Δ. Παμβώτιδας – Β΄ Φάση» με Κ.Α.2009ΕΠ01880025.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μέχρι την 31-12-2013.
7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ».
8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ».
9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά – Μπάφρα», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
10. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι Δωδώνης», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων.
14. Έγκριση προμήθειας για ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας, επαναφερόμενα, για το εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας.
15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
16. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.
17. Έγκριση των Πρακτικών Ι/10-06-2013 και ΙΙ/02-08-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Κωδικό ΟΠΣ: 369409.
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα με τον Σύλλογο Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.
19. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου), για τη φωτογράφηση (λήψη φωτογραφιών, εκτύπωση, ανατύπωση, παράδοση σε cd κλπ) τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/532/21-05-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και δεν τιμολογήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2012.
20. Έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της προκήρυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιωαννιτών» σε μία τοπική και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα.
21. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Συκιών», αναδόχου Αικατερίνης Αλυμάρα ΕΔΕ, μέχρι την 29-09-2013.
22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού €100.000,00 με ΦΠΑ.
23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο Μεσόπυργος – όρια Νομού Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (χορτοκοπτικά - χορτοκοπτικής λέμβου) για τον καθαρισμό με χορτοκοπτική λέμβο της υδρόβιας βλάστησης των τάφρων Τ1 Βίγλας και Τ0 Σαλαώρας, από 01-08-2013, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2092/31-7-2013 (ΑΔΑ Β4Γ67Λ9-Σ2Ν) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
27. Έγκριση λύσης της από 21-01-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων και ακρωνύμιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.
28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Καλαμά», προϋπολογισμού € 205.000,00 με ΦΠΑ.
29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου από τον υποσταθμό της ΔΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρο Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 70083/2885/17-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 21/892/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες παρεμβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά με την πρόληψη πυρκαγιών, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 71647/2923/23-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 21/923/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
31. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την μυοκτονία- εντομοκτονία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
33. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
34. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθμών στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας