Sidebar

Την 14-10-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-10-2013 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Δ. του Δήμου Σελλών», αναδόχου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Δ.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», μέχρι 30-10-2013.
2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε. Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι 30-11-2013.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλάαμ Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου Δήμου Δωδώνης», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, μέχρι 30-11-2013.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίμνης – Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδρομάστευσης», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 26/1085/13-09-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση προς το διατακτικό της αριθμ. 441/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, που αφορά στην Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Έγκριση του Νο1/0310-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 133.000,00 με ΦΠΑ.
7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων τοπικού ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού 95.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης πληροφοριακού συστήματος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μειωτή πίεσης αέρα συμπιεστή για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων.
10. Έγκριση μετακίνησης της Άννας Τσιφοπούλου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 29-09-2013 έως 03-10-2013 για τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΦΕΤ και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
11. Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. με τίτλο «Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Έργων», που θα διεξαχθεί από 14 έως 25-10-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
12. Έγκριση μετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και της Γεωργίας Καραγιώτη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 16-10-2013 έως 20-10-2013 για τη συμμετοχή τους στο Network Meeting και Open days, του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «La Bottega delle Voci-Centro di produzione Teatrale II με ακρωνύμιο La Bottega II», του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.
13. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου» προϋπολογισμού € 520.000,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι 31-10-2013.
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας δικηγόρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα δικάσιμο καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 21-06-2010 αγωγής των Δημητρίου Ε. Βάρδια κλπ. (υπόθεση υπαλλήλων STAGE) κατά της Ν.Α. Άρτας και του ΟΑΕΔ.
16. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας και τον Δήμο Αρταίων, της φιλοξενίας της Ουκρανικής ομάδας χειροσφαίρισης HC Dnepryanka Kherson, για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ευρώπης, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών.
17. Έγκριση μετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Θεσμός εγκεκριμένου εμπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών & Σύστημα ελέγχων προδιαγραφών εμπορίας σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών, βασισμένο σε ανάλυση κινδύνου» που θα πραγματοποιηθεί την 14η Οκτωβρίου 2013 στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τον ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του Οργανισμού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014.
19. Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.
20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
21. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
22. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 19/813/05-07-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.
23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για τροχαίο συμβάν στην Π.Ε. Πρέβεζας.
24. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναδρομικά οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας (σχετική η αριθμ. 21/901/24-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
25. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Βασίλειου Λιόντου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την πληρωμή δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
27. Έγκριση μετακίνησης της Αγαθής Κέντρου, Προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με τίτλο «Υδάτινα οικοσυστήματα: χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση», από 10 έως 13-10-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
28. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας και δαπανών των εθνικών επετείων α) εκδήλωση στην μνήμη των αδικοχαμένων ανδρών του Ναυτικού κατά την ανατίναξη του ναρκαλιευτικού πλοίου «Πηνειός» στις 24 Οκτωβρίου 2013, β) Εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 28 Οκτωβρίου 2013, γ) Εορτασμός Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου 2013 και δ) Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης στις 24 Νοεμβρίου 2013.
29. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για τη συντήρηση των Μηχανημάτων – Οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
30. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
31. Έγκριση του 3ου και τελικού Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσθήκη κατ' επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών», αναδόχου εταιρείας «ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση Λάκκας Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού €12.115,50 με ΦΠΑ.
33. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 95859/3825/02-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού του φράγματος Καλαμά.
34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
36. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά σε εγκεκριμένη με την αριθμ. 35/1451/07-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
37. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών (με χαμηλότερη τιμή), για το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 μέχρι 20-11-2014 συνολικού προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.
38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013 (Αποκατάσταση οδού προς Σαγιάδα)», προϋπολογισμού € 85.000,00 με ΦΠΑ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας