Sidebar

29
Τρι, Σεπ

Την 18-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1.    Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000,00 € με ΦΠΑ.

2.    Έγκριση του από 10-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000,00 € με ΦΠΑ.

3.    Έγκριση του από 13-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην περιοχή Σάρρας (τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων) για προστασία της οδού Μηλιά - όρια νομού προς Γρεβενά», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

5.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Χαράλαμπο) και Τ.Κ. Καψάλων», αναδόχου Νικολακόπουλου Ανδρ. Ηρακλή, μέχρι την  25-04-2020.

6.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-04-2021.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων στην περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα».

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης ποταμού στα όρια της Βουλιάστας θέση Κουτσουπιά (παροχή υπηρεσιών).

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης και προστασία ιδιοκτησιών από παρακείμενο ρέμα στο Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια υλικών).

10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

11.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει του από 07-02-2020 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 1/9/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2/19-11-2019 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 68 Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου.

12.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2019  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», προϋπολογισμού 120.000,00  € με ΦΠΑ.

13.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης & Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 € με Φ.Π.Α.

14.  Έγκριση του από 13-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.

15.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ.

16.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2020.

17.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση  επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Δίστρατο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-07-2020.

18.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19093/774/06-02-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

19.  Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού 3/11-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού =SUM(ABOVE) 7.539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 21819/173/11-02-2020 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Ιωαννίνων.

20.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο: Τα οχυρά του Μπιζανίου - Νικολάκης Εφέντης, τραγικός ήρωας, με την Ένωση Ηπειρωτών Αγ. Δημητρίου Αττικής στα Ιωάννινα στις 22/02/2020.

21.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο: «Γιάννενα-Ήπειρος» στα Ιωάννινα στις 17-29/02/2020.

22.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

23.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων).

24.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2020», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ το διάστημα 15-17/03/2020.

25.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO 2020» που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 07-09/03/2020.

26.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου στην Αθήνα το διάστημα 06-07/03/2020.

27.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση της σχολικής χορωδίας «Ευμέλεια» του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Ρώμη για να συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει το προσεχές διάστημα ο Οργανισμός MRFMusic Festivals.

28.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου έτους 2020.

29.  Έγκριση του Πρακτικού 3ο/14-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με αντικείμενο την “Προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης και λοιπού εξοπλισμού για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS»” που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 20142020», προϋπολογισμού € 172.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

30.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».

31.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

32.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

33.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

34.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φρεατίων και επισκευή αυτών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Κερασώνα) (παροχή υπηρεσιών)».

35.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κάμερες, κεραίες, switch, tplink, υπέρυθρα, προβολείς κλπ μικροεξαρτήματα) για την αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης στο ιχθυοτροφείο Λογαρού».

36.  Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την ασφαλιστική κάλυψη ενός (1) καινούργιου βενζινοκίνητου αυτοκινήτου το οποίο προμηθεύτηκε η  Π.Ε. Άρτας  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας (ανάκληση της αριθμ. 4/262/07-02-2020 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

37.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

38.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 για οφειλές παρελθόντων ετών.

39.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων στην Πέρδικα Θεσπρωτίας».

40.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 με Φ.Π.Α.

41.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Π.Ε. Πρέβεζας.

42.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

43.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Λούτσας Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».

44.  Έγκριση ανάθεσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε Πρέβεζας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 36η/4-9-2017 Συνεδρίασή του.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας