Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώθηκε ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-10-2011, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-10-2011 συνεδριάσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/14-10-2011

Αρ. Απόφασης     Θέμα

811.  Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ενός μηχανήματος και τριών οχημάτων της πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. τα οποία ανήκουν στην Π.Ε. Άρτας.

812. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

813.  Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

814. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιημένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό  ΚΤΕΛ.

815. Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Τζουμάκα, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011.

816.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-09-2011 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

817. Κατακύρωση αποτελέσματος του από 20-09-2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση δρόμου Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

818. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

819. Κατακύρωση αποτελέσματος του από 27-09-2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

820.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

821. Έγκριση δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, (εκσκαφέας-φορτηγό μέχρι 20 tn χορτοκοπτικό) σύμφωνα με την αριθμ. 3488/29-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για το καθαρισμό ερεισμάτων δρόμων, παρακείμενων τάφρων πινακίδων σήμανσης Π.Ε Άρτας, από θάμνους χόρτα κλπ και απομάκρυνση αυτών.

822. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη κτηματολογίου κατασκευής γέφυρας επί του ποταμού Βωβού προ Κόπραινας, της Π.Ε Άρτας.

823.  Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, από 22 έως 23-10-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

824. Έγκριση μετάβασης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νικόλαου Μπατζιά, στην παρουσίαση του όγδοου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στο AVEIRO της Πορτογαλίας, από 24-10-2011 έως 30-10-2011.

825. Έγκριση μετάβασης και σχετικές δαπάνες, του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην Αθήνα, από 25 έως 27-10-2011.

826. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

827. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

828. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου στον Συνοικισμό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ.

829. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Συβότων», αναδόχου εταιρείας ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., μέχρι την 30-08-2012.

830. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2011 δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στο Δ.Δ. Ανθούσας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

831. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

832. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θ. Καλογιάννη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε ημερίδα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., με θέμα «Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

833. Έγκριση δαπάνης για διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

834. Έγκριση δαπάνης για τις επισκευές του αντλητικού συγκροτήματος δύο αντλιών μετάγγισης νερού στη λίμνη Παμβώτιδα.

835. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδας (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ».

836.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Γυμναστικής) στο Γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., μέχρι την 30-08-2012.

837. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα), κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Ναπολέοντος- Νικολάου Τσόγκα, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5258/12-02-06 απόφασης της Ν.Α.Ι. (ΦΕΚ 652/03-08-06 τ.Δ’) «περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 157,158, 162γ, 165, 167, 168, 172 και ΚΧ 159, 160 και 160γ  στην περιοχή Λόφου Βελισσαρίου του Δήμου Ιωαννιτών» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

838. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Α) κατά την δικάσιμο της 21-11-2012  και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 18-08-2011 (με αριθμ. καταθ. 6849/2011) αίτησης ακύρωσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 51469/3350/05-08-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διαθέσεως στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 18-08-2011 (με αριθμ. καταθ. 600/2011) αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε με την αίτηση ακύρωσης.

839. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης ποσού € 40.000,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Μαίρης Καλαμπάκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα νεφροπαθών για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου  2011.

840.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

841.  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, με δικές του διαδικασίες, για το έτος 2012.

842. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση και του κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 16 έως 17-10-2011, για τη συμμετοχή τους σε σύσκεψη στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, για την αξιολόγηση των προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας