Sidebar

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση "Εικονίσματα” Βοβούσας»,

προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση "Εικονίσματα” Βοβούσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με με CPV: 45233141-9 «Εργασίες  συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.053,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου  2023, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Μαΐου 2023, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.