Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης Επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», με συνολικό προϋπολογισμό 104.500,00€, με CPV: 45316110-9 «Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών», NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 84.176,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08η Ιανουαρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Επισήμανση 23/12/2019: Αναρτήθηκε στα συνημμένα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου του θέματος, με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 86829, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ και του επικουρικού αρχείου xml με διορθωμένο τον τίτλο του έργου. Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας