Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας- όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», με συνολικό προϋπολογισμό 65.000,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ), με CPV: 45233141-9 -“Εργασίες συντήρησης οδών”  και κωδικός NUTS: EL543..

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  με προϋπολογισμό 52.380,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 311) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 27-01-2020, ή να το ανακτήσουν  από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gr (Προκηρύξεις) όπου είναι αναρτημένα τα έγγραφα της σύμβασης ( το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς με την ψηφιακή υπογραφή της Υπηρεσίας).

 

Βρέιτε την προκήρυξη εδώ.

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας