Sidebar

 Καθοριστικό βήμα για την παύση λειτουργίας  των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Ήπειρο, έγινε με τη σημερινή (σχεδόν) ομόφωνη  απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με 16 δήμους για την αποκατάσταση τους με συνολικό προϋπολογισμό 3.735.183 ευρώ.  `

Για το σκοπό αυτό, συγκροτήθηκε τεχνικοοικονομική πρόταση - φάκελος χρηματοδότησης της αποκατάστασης των υφιστάμενων ακόμη και σήμερα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στο πλαίσιο της, από 10/06/11, Πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») με κωδικό 4.7 και συγκεκριμένα στην κατηγορία πράξεων: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.».

Το έργο χωρίζεται σε έξι υποέργα και αφορά Χ.Α.Δ.Α. (38 συνολικά) των δήμων: Σουλίου, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, Πρεβέζης, Ζηρού, Πάργας, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ζαγορίου, Β. Τζουμέρκων, Ζίτσας, Γ. Καραϊσκάκη, Ν. Σκουφά, Κ. Τζουμέρκων και Αρταίων.

 Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη, ανέφερε τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή  Ηπείρου έχει υιοθετήσει ως έργα πρωταρχικής προτεραιότητας τα σχετιζόμενα με την προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, η χώρα μας υποχρεούται να υλοποιήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τα έργα αυτά, βάσει των οριζόμενων στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, όμως πέραν του γεγονότος αυτού, σήμερα, η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών αποτελεί πολιτική επιλογή της  σημερινής Περιφερειακής Αρχής, αλλά και ικανοποιεί την κοινωνική απαίτηση για την υποστήριξη του αγαθού μιας αξιοβίωτης καθημερινότητας.

 Η τεκμηρίωση της πληρότητας του επιδιωκόμενου σκοπού στις αρμόδιες υπηρεσίες, απέσπασε τη σχετική ευνοϊκή τους διάθεση, και επιλέξαμε, στην προαναφερόμενη πρόταση να ενσωματωθούν όλοι οι Χ.Α.Δ.Α. της Περιφέρειάς μας, προσδοκώντας στην ταχύτερη και τεχνικά αρτιότερη διευθέτηση του καίριου αυτού ζητήματος.

H προς υπογραφή Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και των με εμπλεκόμενων Δήμων, είναι προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης και θεωρούμε ότι αποτελεί άριστο δείγμα πνεύματος διαβαθμιδικής συνεργασίας, το οποίο πρέπει να διέπει όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες για τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής μας».

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε και τα εξής:

 1. Επικύρωσε τις αποφάσεις του  8ου Πρακτικού της  έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
 2. Ενέκρινε  τη  συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Τελ Αβιβ για το χρονικό διάστημα 1-2/11/2011. 
 3.  Ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου  και του ΣΥΔΚΛΙ καθώς και τους όρους της προγραμματικής Σύμβασης, για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Γεώτρησης Γ3 Λογγάδων» ως υποέργο της πράξης «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδας – Β Φάση» που είναι ενταγμένο στη Θεματική Προτεραιότητα / Κατηγορία Πράξης 1.1 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (Πόσιμο νερό) 1.2.Κατασκευή βελτίωση και αναβάθμιση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης κωδ. 45, Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 4.  Ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  την υλοποίηση του Προγράμματος: «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό».
 5.  Ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και του Ταμείου Διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  το έργο: « Προκαταρκτικές αρχαιολογικές εργασίες εν όψει των εργασιών αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου Νικόπολις».  
 6.  Ενέκρινε την παραχώρηση προς χρήση του λατομείου  στη θέση «ΜΥΛΟΙ» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του έργου: « Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ1 Φάση» με απευθείας εκμίσθωση κατ’ εξαίρεση στην ανάδοχο εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 
 7. Γνωμοδότησε για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πτηνοσφαγείου –τυποποιητήριου , που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου-, Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι.) «Η ΠΙΝΔΟΣ».  
 8. Γνωμοδότησε θετικά    για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Ι», ισχύος 50 MW στη θέση «Κρανιές – Καραβαμιά – Έλατος» και συνοδά αυτού έργα, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ A.E.
 1. Γνωμοδότησε θετικά   για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το

      έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2», ισχύος 50 MW

      στη θέση «Αγραχλαδιά –Πρ. Ηλίας – Πέτρα Χάιδως- Διαβολορράχη- Τούρλα- Πρ. Ηλίας» και  

      συνοδά αυτού έργα, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας

      Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

      ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ A.E.

 1. Γνωμοδότησε θετικά  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Μηχανολογική επέκταση  βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού , η οποία εδρεύει και λειτουργεί στη θέση «Φτέρη» της Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών , με αιτούμενη αύξηση της απόληψης νερού από τις δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις (από 52.000μ3/έτος  σε 400.000μ3/έτος), τροποποίηση του εμβαδού του γηπέδου και αλλαγή ως προς την επωνυμία της μονάδας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.
 2. Γνωμοδότησε θετικά    για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων  της υπό μηχανολογικό εκσυγχρονισμό βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού με ταυτόχρονη αύξηση της αντλούμενης ποσότητας ύδατος από 30.000 μ3/έτος σε 300.000 μ3/έτος, που βρίσκεται στη θέση Καλντερίμια του Δ.Δ. Κρανούλας στο Δήμο Ιωαννιτών  του Ν. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία:  «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
 3. Γνωμοδότησε θετικά    για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με αύξηση της δυναμικότητας από 230 τόνους σε 460 τόνους ετησίως , υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εγκατεστημένη σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. , στη θέση «Φάρος Λασκάρας Αμβρακικού Κόλπου» Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και τροποποίηση της επωνυμίας αυτής από ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία   ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε.
 4. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 34 MW , στη θέση «Ξέρακας- Περδικόβρυση» (πρώην Δήμου Αθαμανίας & Κοινότητας Θεοδώριανων), του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Νομό Άρτας » Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΤΑ Α.Ε»
 5.  Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Επέκταση χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 160 σε 280 χοιρομητέρες στη θέση «Γιαγκούλη» της Τ.Κ. Ριζοβουνίου Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
 6. Γνωμοδότησε θετικά  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο:«Αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από 36,00 τόνους/ημέρα σε 50,00 τόνους/ ημέρα , εγκατεστημένη στο Δ.Δ. Επισκοπικού Ν. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».