ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 3

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

 Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

5475/29.07.09 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

4796/05-08-2010

 

5252/06.09.10 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

73983/2945/21-10-2011

 

1046/22/13.01.11 

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

94586/3400/23-10-2012

 

40575/918/26-03-2021 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ    ΔΙΑΓΡΑΦΗ 46370/1063/08-04-2021

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας