ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:1ος -2023

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολγητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

 109556/2968/17-08-2020 ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Ω.Ρ.Λ.  οικ.129938/3488/22-09-2020  
 66661/1536/18-05-2021 ΛΙΟΚΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΝΙΚΗΤΑΣ     Ω.Ρ.Λ.  οικ.69325/1581/21-05-2021  
             

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας