ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου  και συγκεκριμένα, ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας, ένα άτομο  (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας, δύο άτομα (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων και ένα άτομο (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας, για διάρκεια έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (10 Ιουνίου 2021) της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι από την 11η Iουνίου  έως και την 21η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση…

Βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας