Sidebar

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης/24-5-2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από 21 έως και 26,  έτους 2022:

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού – αποφάσεων της 6ης/18-4-2022, τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη Επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ τρίμηνο του 2022

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ τρίμηνο του 2022, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή   (αριθμ. απόφ. 7/21/24-05-2022)

Θέμα 3ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατά την περίοδο 2022-2023)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα,  την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό δέκα εννέα  (19) μαθητευόμενων από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ. 7/22/24-5-2022)

Θέμα 4ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ,  για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2022-2023

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό επτά (7) μαθητευόμενων από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ.7/23/24-5-2022)

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 (αριθμ. απόφ. 7/24/24-5-2022)

Θέμα 6ο: Τροποποίηση Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

Περίληψη απόφασης: Τροποποίησε, κατά πλειοψηφία,  τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Η. και ειδικότερα:

α) Προέβη στη σύσταση «Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ. 7 του Ν. 4604/2019, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη και με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην εν λόγω διάταξη, και

β) Τροποποίησε το στοιχ.γ. της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου  «Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος μετονομάστηκε σε Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, με προσθήκη επιπλέον αρμοδιοτήτων, όπως περιγράφονται στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (αριθμ. απόφ.7/25/24-5-2022)                                                                                                                          

Θέμα 7ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης (αριθμ. απόφ. 7/26/24-5-2022)

Θέμα 8ο: Ενημέρωση σχετικά με το «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Γιάννενα»

Περίληψη απόφασης: Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, στην αναλυτική ενημέρωση του Σώματος σχετικά με το «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Γιάννενα, αναφέρθηκε συνοπτικά στις μέχρι τώρα διαδικασίες υλοποίησης και χρηματοδότησής του ενώ παράλληλα παρουσίασε τα οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία και την κοινωνία της Ηπείρου από την δημιουργία του Πάρκου, καθώς δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας επιστημόνων, συνδέει το Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, προσελκύει νέες επενδύσεις στην Ήπειρο, κ.λπ..

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συζήτησης, τοποθετήθηκαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους όλες οι παρατάξεις του Π.Σ. και ενδιαφερόμενοι για το θέμα πολίτες.

(Δεν εκδόθηκε απόφαση)

                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                         

                                                                                                                                  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ