Sidebar

Δημοσίευση Αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016) 

O κ. ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με έδρα το Επισκοπικό Ιωαννίνων, ΑΦΜ 074112553, υπέβαλλε στις 23/11/2022 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 4193/2022 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης επί αυτοκινήτου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1,  ΤΚ 45221  Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.