Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-01-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136) και του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99), βάσει της αρ. πρωτ. 2503/63/09-01-2023 Πρόσκλησης, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (Έκτακτη, δια περιφοράς) 09-01-2023 / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Αρ. Απόφασης / Θέμα

48.   Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

49.   Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με  επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

50.   Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.