Sidebar

 

Από      τη       Γραμματεία     του    Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 3η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  7 Φεβρουαρίου  και συνεχίσθηκε στις 9 Φεβρουαρίου  τρέχοντος έτους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. 1) Συγκρότησε, ομόφωνα, διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι – απολυμένοι της επιχείρησης «Καρυπίδη».

Πιο συγκεκριμένα θα έλθει σε επαφή με την εργοδοσία, με τον Επόπτη Εργασίας, με τη ΔΕΗ και λοιπούς φορείς, στους οποίους οφείλουν οι πρώην εργαζόμενοι και θα διευθετήσει σχετικά θέματα, στο μέτρο του δυνατού.

Σε επόμενη συνεδρίασή του το Π.Σ. θα συζητήσει και γενικότερα το θέμα της ανεργίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν απολυμένοι από διάφορες επιχειρήσεις κ.λ.π.

(απόφαση: 3/8/7-2-2011)

 1. 2) Έχοντας  υπόψη:

1)το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος:  «για τον χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ν. Ιωαννίνων,  ως περιοχή «οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμού χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης

2) τις εισηγήσεις των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Παντελή Κολόκα και Τατιάνας Καλογιάννη

3) τις εισηγήσεις των παρατάξεων  και τις τοποθετήσεις των φορέων

4) τη συμβιβαστική πρόταση του  Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη,

Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία,:

Α) Θεωρεί αναγκαία την ψήφιση θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα Προεδρικού Διατάγματος,  για την προστασία της Λίμνης και του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Β) Να μην προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης του προτεινόμενου Π.Δ.

Γ) Τη συγκρότηση Επιτροπής, με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων,  των επιστημονικών συμβούλων του κράτους, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα προτείνει  νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προσαρμοσμένο και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα, η  επέκταση της περιοχής NATURA, εξετάζοντας  επίσης και  λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν.

Δ) Να πραγματοποιηθεί συνεργασία  με τους Υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, για την ενημέρωσή τους για τις προτεινόμενες θέσεις και απόψεις και για την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου σχεδίου Π.Δ. και της νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

(απόφαση: 3/9/7-2-2011)

3) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη συνέχιση της λειτουργίας της, ως αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η παραπάνω εταιρεία θα αναπτύξει συνεργασία και με τις άλλες Αναπτυξιακές Δομές, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο (ΕΤΑΝΑΜ  Α.Ε. - ΑΝΕΘ  Α.Ε., ΑΣΗΚ κ.λ.π.)

(απόφαση: 3/10/7-2-2011)

4) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να ζητήσει τη μη λειτουργία διοδίων εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, και στην περίπτωση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών, να τοποθετηθούν στα όρια της Περιφέρειας (είσοδος –έξοδος).

(απόφαση: 3/11/ 7 & 9 - 2 – 2011)

5) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία,:

 •  να στηρίξει ηθικά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την επίλυση των ζητημάτων των μεταναστών που απασχολούν την περιοχή.
 •  Να ζητήσει από την  πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της πάνω στο θέμα των μεταναστών, μέσω των κεντρικών συνθηκών κ.λ.π.
 •  Να εξασφαλισθεί χώρος, όπου  θα σταθμεύουν με ασφάλεια τα φορτηγά αυτοκίνητα, πριν απομακρυνθούν από το λιμάνι.
 •  Τα μόνιμα Κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών, να μην ευρίσκονται σε περιοχές, κοντά στα σύνορα.

(απόφαση:3/12/7 & 9 – 2 – 2011)

6) Για τη Γαλακτοβιομηχανία  «ΔΩΔΩΝΗ», την οποία θεωρεί κερδοφόρα επιχείρηση και καταλυτική για την οικονομία του τόπου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία:

 •  Να ζητήσει από την Κυβέρνηση να μην αθετήσει το λόγο της, όσον αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης
 •  να αγωνισθεί για την  παραμονή της ΔΩΔΩΝΗΣ στο σημερινό καθεστώς.
 •  Να ζητήσει να παρίσταται και να έχει ενεργό ρόλο στις Γενικές Συνελεύσεις της επιχείρησης και η Περιφέρεια Ηπείρου.

(απόφαση:3/13/7 & 9 – 2 – 2011)

7)  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τουριστική Εκδήλωση του ΕΟΤ στο Λονδίνο «Visit Greece & Westfield London», η οποία θα γίνει στο Εμπορικό Κέντρο της Ευρώπης: WESTFIELD LONDON , από  19-27 Μαρτίου 2011 και εξουσιοδότησε τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, για την οργάνωση της συμμετοχής.

Για την παραπάνω συμμετοχή η περιφέρεια Ηπείρου θα διαθέσει  από τα προγράμματα αρμοδιότητάς της το ποσό των 15.000,00 €.

(απόφαση:3/14/7 & 9 – 2 – 2011)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

=================== 

Από      τη       Γραμματεία     του    Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 3η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  7 Φεβρουαρίου  και συνεχίσθηκε στις 9 Φεβρουαρίου  τρέχοντος έτους:

 1. 1) Συγκρότησε, ομόφωνα, διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι – απολυμένοι της επιχείρησης «Καρυπίδη».

Πιο συγκεκριμένα θα έλθει σε επαφή με την εργοδοσία, με τον Επόπτη Εργασίας, με τη ΔΕΗ και λοιπούς φορείς, στους οποίους οφείλουν οι πρώην εργαζόμενοι και θα διευθετήσει σχετικά θέματα, στο μέτρο του δυνατού.

Σε επόμενη συνεδρίασή του το Π.Σ. θα συζητήσει και γενικότερα το θέμα της ανεργίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν απολυμένοι από διάφορες επιχειρήσεις κ.λ.π.

(απόφαση: 3/8/7-2-2011)

 1. 2) Έχοντας  υπόψη:

1)το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος:  «για τον χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ν. Ιωαννίνων,  ως περιοχή «οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμού χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης

2) τις εισηγήσεις των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Παντελή Κολόκα και Τατιάνας Καλογιάννη

3) τις εισηγήσεις των παρατάξεων  και τις τοποθετήσεις των φορέων

4) τη συμβιβαστική πρόταση του  Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη,

Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία,:

Α) Θεωρεί αναγκαία την ψήφιση θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα Προεδρικού Διατάγματος,  για την προστασία της Λίμνης και του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Β) Να μην προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης του προτεινόμενου Π.Δ.

Γ) Τη συγκρότηση Επιτροπής, με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων,  των επιστημονικών συμβούλων του κράτους, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα προτείνει  νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προσαρμοσμένο και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα, η  επέκταση της περιοχής NATURA, εξετάζοντας  επίσης και  λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν.

Δ) Να πραγματοποιηθεί συνεργασία  με τους Υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, για την ενημέρωσή τους για τις προτεινόμενες θέσεις και απόψεις και για την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου σχεδίου Π.Δ. και της νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

(απόφαση: 3/9/7-2-2011)

3) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη συνέχιση της λειτουργίας της, ως αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η παραπάνω εταιρεία θα αναπτύξει συνεργασία και με τις άλλες Αναπτυξιακές Δομές, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο (ΕΤΑΝΑΜ  Α.Ε. - ΑΝΕΘ  Α.Ε., ΑΣΗΚ κ.λ.π.)

(απόφαση: 3/10/7-2-2011)

4) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να ζητήσει τη μη λειτουργία διοδίων εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, και στην περίπτωση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών, να τοποθετηθούν στα όρια της Περιφέρειας (είσοδος –έξοδος).

(απόφαση: 3/11/ 7 & 9 - 2 – 2011)

5) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία,:

 •  να στηρίξει ηθικά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την επίλυση των ζητημάτων των μεταναστών που απασχολούν την περιοχή.
 •  Να ζητήσει από την  πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της πάνω στο θέμα των μεταναστών, μέσω των κεντρικών συνθηκών κ.λ.π.
 •  Να εξασφαλισθεί χώρος, όπου  θα σταθμεύουν με ασφάλεια τα φορτηγά αυτοκίνητα, πριν απομακρυνθούν από το λιμάνι.
 •  Τα μόνιμα Κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών, να μην ευρίσκονται σε περιοχές, κοντά στα σύνορα.

(απόφαση:3/12/7 & 9 – 2 – 2011)

6) Για τη Γαλακτοβιομηχανία  «ΔΩΔΩΝΗ», την οποία θεωρεί κερδοφόρα επιχείρηση και καταλυτική για την οικονομία του τόπου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία:

 •  Να ζητήσει από την Κυβέρνηση να μην αθετήσει το λόγο της, όσον αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης
 •  να αγωνισθεί για την  παραμονή της ΔΩΔΩΝΗΣ στο σημερινό καθεστώς.
 •  Να ζητήσει να παρίσταται και να έχει ενεργό ρόλο στις Γενικές Συνελεύσεις της επιχείρησης και η Περιφέρεια Ηπείρου.

(απόφαση:3/13/7 & 9 – 2 – 2011)

7)  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τουριστική Εκδήλωση του ΕΟΤ στο Λονδίνο «Visit Greece & Westfield London», η οποία θα γίνει στο Εμπορικό Κέντρο της Ευρώπης: WESTFIELD LONDON , από  19-27 Μαρτίου 2011 και εξουσιοδότησε τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, για την οργάνωση της συμμετοχής.

Για την παραπάνω συμμετοχή η περιφέρεια Ηπείρου θα διαθέσει  από τα προγράμματα αρμοδιότητάς της το ποσό των 15.000,00 €.

(απόφαση:3/14/7 & 9 – 2 – 2011)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ