Sidebar

            Έχοντας υπόψη :

1/    Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

2/    Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010).

3/    Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

4/    Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07, περί «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10-07-2007).

5/    Την υπ. αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός σε ΕΥΡΩ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

6/    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).

7/    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8/    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθμ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Κρατ. Προμηθειών – Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).

9/    Την ανάγκη αποκατάστασης υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων).

10/  Τις υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 77855/3243/09-08-2013 & 81885/3378/26-08-2013 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και συμπληρωματικής πίστωσης, αντίστοιχα, καθώς και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ3000001), με τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013».

11/  Τη σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου.

12/  Την υπ’ αριθμ. 30/1278/23-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας και μελέτης πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ3000001), με τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013» και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αντίστοιχα.

12/  Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.

13/       Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

       Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με λήψη κλειστών προσφορών, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ3000001), με τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου:

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Προμηθειών – γραφ.232), την 13η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή.

Οι όροι αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Σχετικό έγγραφο:

Αναλυτική διακήρυξη: Λήψη αρχείου