Sidebar

Στόχος του μέτρου

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων:

α)         για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,

β)         για τη βελτίωση της ποιότητας,

γ) για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, 

δ)         για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας,

ε)         για την προστασία του εδάφους και των νερών, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων,

στ) για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

ζ)         την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών


Πρώτος διαρθρωτικός στόχος του μέτρου ορίζεται η συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια μιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισμοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργών ή εκμεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καμία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισμών ή ορίων. Παράλληλα οι ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις παράγουν προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά.

Δεύτερος διαρθρωτικός στόχος του μέτρου, τίθεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των εκτάσεων που πλήττονται από την αναθεώρηση της ΚΓΠ (π.χ. η μείωση των εκτάσεων καπνοκαλλιέργειας) προς άλλες καλλιέργειες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάθεσης στην αγορά,

Τρίτος διαρθρωτικός στόχος, τίθεται η βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων και η αύξηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Πεδίο εφαρμογησ

Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια {(άρθρο 1 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β/12-1-2011)}

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορεί να είναι: Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης {αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι καθορίζονται στο άρθρο 5 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β/12-1-2011)}

προυποθεσεισ επιλεξιμοτητασ επενδυσεων

Ενισχύονται οι δαπάνες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης
 2. τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα τους΄,
 3. αφορούν αποκλειστικά την προς ενίσχυση εκμετάλλευση,
 4. συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα τα εθνικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές,
 5. έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης

Οι περιπτώσεις που δεν ενισχύονται αναφέρονται στο άρθρο 7 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β/12-1-2011).

επιλεξιμεσ δαπανεσ

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

1. δαπάνες ανέγερσης, επέκταση, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,

2. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,

3. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,

4. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης,

5. δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,

6. δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών,

7. δαπάνες αγοράς καινούριου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου,

8. γενικές δαπάνες

Τα παραπάνω ισχύουν με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους που ορίζονται στα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, και 23 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 11308/16-11-2010 ΦΕΚ 1964/Β/21-12-2010

Οι επενδυτικές δαπάνες που δεν δύνανται να ενισχυθούν είναι:

1. δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται γεωργικές {άρθρο 24 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 11308/16-11-2010 (ΦΕΚ 1964/Β/21-12-2010)}

2. δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, συντήρησης, αγοράς εφοδίων κτλ

3. δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

4. δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

5. δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων

6. δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου

7. δαπάνες αγοράς γης

8. δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης ετήσιων φυτειών

9. δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων παραγωγής

10. δαπάνες (Φ.Π.Α.)

Δεν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α των διαφόρων προϊόντων (άρθρο 5 § 6 καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι επενδύσεις συμμορφώνονται με όλα τα Κοινοτικά πρότυπα που σχετίζονται με αυτές.

 

Ισχύοντα Κοινοτικά Πρότυπα

Θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε επενδύσεις νέων γεωργών με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, (πρότυπα του Καν.73/2009) όπως αυτά προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή ισχύει περίοδος χάριτος, για την συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα, η οποία δεν θα ξεπερνάει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης των νέων γεωργών.

ενισχυση

Για την πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αριθμ 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β/12-1-2011) δύνανται να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις για τη χώρα μας μέχρι του ποσού των 285 εκ ευρώ. Από αυτά τα 50 εκ προορίζονται για νέους αγρότες, τα 135 εκ. για γεωργούς από καπνοπαραγωγικές περιοχές και τα 100 για γεωργούς και κτηνοτρόφους όλης της χώρας.

μεγιστα ορια ενίσχυσης

Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

Ειδικές Περιοχές1

Κανονική Περιοχή

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ2

75%

60%

50%

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

50%

40%

1 Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και οι περιοχές Natura 2000 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2 Ως Νέος Γεωργός ορίζεται ο δικαιούχος του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 που δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από την ημερομηνία της α΄ εγκατάστασής του.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται σε 500.000 €. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε είδος επένδυσης αναλύεται στο άρθρο 11 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β΄/11-1-2011).

Η ενίσχυση που παρέχεται στους δικαιούχους χορηγείται απολογιστικά σε τρεις το πολύ δόσεις, μετά την υλοποίηση, εξόφληση και παραλαβή των επενδύσεων από τα αρμόδια Όργανα.

φορεασ υλοποιησησ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά περίπτωση.

υποβολη αιτησεων ενισχυσησ 

 1. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. Η έντυπη υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 12374/16-12-10 ΥΑ, (ΦΕΚ 2036/Β΄/29-12-2010) στο ΥΠ.Α.Α.Τ, Ειδική Γραμματεία Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα, Λ. Αθηνών 54-56 10441, Αθήνα.
 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 18/2/2011 μέχρι την 18/4/2011 και ώρα 15.00. Η έντυπη μορφή υποβάλλεται ταχυδρομικά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.
 3. η αίτηση συντάσσεται και υπογράφεται από:

α. γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή

β. τεχνολόγο γεωπονίας, για αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ.

βαθμολογηση των αιτησεων

Η βαθμολόγηση των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 145/11-1-2011 ΥΑ, ΦΕΚ 7/Β΄/11-1-2011 και τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:

 • Κριτήρια αξιολόγησης δυνητικού δικαιούχου, μέγιστη βαθμολογία 10,
 • Κριτήρια αξιολόγησης γεωργικής εκμετάλλευσης δυνητικού δικαιούχου, μέγιστη βαθμολογία 30,
 • Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, μέγιστη βαθμολογία 15,
 • Κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης στους στόχους του ΠΑΑ 2007-2013, μέγιστη βαθμολογία 45

Προκειμένου μια αίτηση ενίσχυσης να θεωρηθεί παραδεκτή θα πρέπει να βαθμολογείται με τουλάχιστον 40 βαθμούς.

εναρξη υλοποιησησ-διαρκεια

Η έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου δύναται να ξεκινήσει μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ. Η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

σχετικεσ αποφασεισ με το μετρο

1. ΚΥΑ 4985/21-6-2010 ΦΕΚ 1026/Β΄/2-7-2010 

2. ΥΑ 12374/16-12-2010 ΦΕΚ 2036/Β΄/29-12-2010 (οδηγιεσ συμπληρωσησ αιτησησ)

3. ΥΑ 11308/16-11-2010 ΦΕΚ 1964/Β΄/21-12-2010 (λεπτομερειεσ εφαρμογησ)

4. ΥΑ 145/11-10-2011 ΦΕΚ 7/Β΄/11-1-2011(κριτηρια βαθμολογιασ)

5. YΑ 146/11-1-2011 ΦΕΚ 12/Β΄/11-1-2011(προσκληση εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ )