Sidebar

Την 17-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-12-2012 συνεδριάσεως.
1.    Κατάρτιση σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2.    Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπής απόρριψης από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών.
3.    Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.050.025,43 € (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2006ΜΠ01830003, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», μέχρι την 31-12-2013.
4.    Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίμνης Παμβώτιδας – Παραλίμνια Οδός», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».
5.    Έγκριση της τοπογραφικής και κτηματολογικής μελέτης της αρχικής σύμβασης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιμώμενης αμοιβής 636.592,81€ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με KA 2008M1101830002, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.
6.    Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε.
7.    Απόφαση επί της από 01-11-2012 ένστασης της σύμπραξης μελετητών ΣΥΝΟΡΟ ΕΤΕ, κατά του από 08-10-2012 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) και της από 07-10-2012 έγκρισής του, που αφορά την μελέτη «Μελέτη Κτηματογραφικής Αποτύπωσης – Πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής Αμπελειάς Δήμου Ιωαννιτών».
8.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου Πέτρου Παπαϊωάνου Ε.Δ.Ε, μέχρι την 02-04-2013.
9.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδομάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη, μέχρι την 31-12-2013.
10.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετομηλίτσας», αναδόχου Φώτου Δημόκριτου, μέχρι την 19-09-2013.
11.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-03-2013.
12.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισμού  € 85.000,00 με ΦΠΑ.
13.    Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
14.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 29-11-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 106009/4481/29-11-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.
15.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 04-12-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.
16.    Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 97432/4071/29-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων και της αριθμ. 34/1380/28-11-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
17.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
18.    Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Ιωαννίνων) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 19-12-2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 20-12-2009 αίτησης ακύρωσης του Αθανασίου Παππά του Γεωργίου, κατά 1) του Νομάρχη Ιωαννίνων 2) του Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων και 3) της αριθμ. 8063/19-08-2009 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων περί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Ελεούσας του Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 54.
19.    Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προμήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», προϋπολογισμού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.
20.    Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου παραμονής πιστών οδήγησης – προμήθεια υαλοπετασμάτων», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
21.    Έγκριση του Πρακτικού Νο1/12-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013.
22.    Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια μετασχηματιστή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
23.    Έγκριση δαπάνης για την ρύθμιση και εξόφληση της 1ης δόσης οφειλής της Περιφέρειας Ηπείρου στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων.
24.    Έγκριση μετακίνησης του Ευαγγέλου Σιώτου, υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη της Δ/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
25.    Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση σχετικών δαπανών.
26.    Έγκριση έκδοσης του περιοδικού «ΦΗΓΟΣ» της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
27.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
28.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
29.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
30.     Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
31.    Έγκριση παράτασης της από 26-10-2012 σύμβασης για την προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
32.    Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-12-2012 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
33.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
34.    Έγκριση του από 06-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
35.    Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013.
36.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
37.    Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το χρονικό διάστημα από 11-09-2012 έως 30-06-2013.
38.    Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Περδικάρη, στην Αθήνα, για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
39.    Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κοπής πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
40.    Έγκριση δαπανών προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου».
41.    Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πύκνωση αρδευτικού δικτύου Υψηλής Ζώνης Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 46.000,00 με ΦΠΑ.
42.    Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιημένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013.
43.    Έγκριση συνέκδοσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του λευκώματος «Τα Πετρογιώφυρα της Ηπείρου» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.