Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 04-11-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-10-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 31/04-11-2013
Αρ. Απόφασης /  Θέμα
1332. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
1333. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», προϋπολογισμού € 624.000,00 με τον Φ.Π.Α.
1334. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αμμουδιάς», προϋπολογισμού € 28.000,00 με ΦΠΑ.
1335. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιτέας», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 24-02-2014.
1336. Έγκριση Β' τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
1337. Έγκριση κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2006ΕΠ03000006 και τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ Διοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων».
1338. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση καμινάδας του λεβητοστασίου του Διοικητηρίου», προϋπολογισμού € 6.150,00 με ΦΠΑ.
1339. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας «Κεφαλής» στο Τ.Δ. Λευκοθέας δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1340. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 17η επαρχιακή οδό (Χίνκα Ζόργιανη – Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-02-2014.
1341. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-12-2013.
1342. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-12-2013.
1343. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οργάνων (γεννήτρια σήματος και ηχείο), προκειμένου να καταστεί δυνατή, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, η διενέργεια των απαραίτητων ηχομετρήσεων σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
1344. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση της πίστας εξετάσεων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων με το δίκτυο ύδρευσης.
1345. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης) για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1346. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ επί του θέματος: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουμέρκων, Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς), βάσει της αριθμ. 99529/3964/11-10-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 29/1297/23-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1347. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1348. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεοδώρας Ρίζου και Χριστόφορου Μπάγκα, στην Αθήνα, από 10 έως 15-11-2013 για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τίτλο «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισμοί», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1349. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Βασιλικής Ηγουμενίδου, Ρεγγίνας Ντούβαλη και Ευάγγελου Σιώτου για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα – συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Η εξοικείωση των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης με τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης του προγράμματος ESPON 2013», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1350. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαναστασίου Δημητρίου Καραγιάννη Γεωργίου και Ντόντορου Αικατερίνης, Σταμούλη Λαμπρινής Οικονόμου Ευθαλίας και Αυδίκου Ιφιγένειας, για την παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, των γαλακτοκομικών - τυροκομικών προϊόντων και των προϊόντων κρέατος σε θέματα σχετικά με τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Ομοσπονδία, Λευκορωσία, Καζακστάν: α) στην Αθήνα στις 31-10-2013, β) στην Πρέβεζα στις 5-11-2013 γ) στη Θεσσαλονίκη στις 7-11-2013 και δ) στην Αθήνα την 1-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1351. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «NOMOΣ», για το διάστημα από 01-11-2013 έως 31-10-2014.
1352. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, βάσει της αριθμ. 7/1/11-10-2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθμ. 23/972/09-08-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
1353. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
1354. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεμορράχη, Δίστρατο, Φτέρη, Ράμια, Σγάρα και Άγναντα», προϋπολογισμού € 78.000,00 με ΦΠΑ.
1355. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαμψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο Χαράλαμπο λόγω καιρικών φαινομένων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
1356. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Συκιών», αναδόχου Αικατερίνης Αλυμάρα ΕΔΕ, μέχρι την 29-11-2013.
1357. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών – Καστανιάς», αναδόχου Γρηγορίου Ματσούκα ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2014.
1358. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
1359. Α) Έγκριση λύσης της από 09-10-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «EPIRUSNET O.E.», προμηθεύτριας εξοπλισμού (φορητού Η/Υ) για την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου BioGAIA, βάσει του Πρακτικού Ι/23-10-2013 της Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της σύμβασης και Β) Έγκριση επανάληψης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Άρτας, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «BioGAIA – Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 1.695,00 με ΦΠΑ, με τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών.
1360. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή μονάδων εγκαταστάσεων του έργου πυροπροστασίας του Νομού Άρτας.
1361. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής του, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2014, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.
1362. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1363. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 105245/4169/25-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας προς Τζάρα».
1364. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) θυροφραγμάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγματος του ποταμού Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1365. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.
1366. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού € 15.051,76 με ΦΠΑ.
1367. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1368. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηματικού ποσού στην Ειρήνη Φούντογλου του Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδρομής καταβολή ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, για την μεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
1369. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση με δικαστικό επιμελητή της από 15-01-2013 και με αριθμ. καταθ. δικογράφου 17/2013 αγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου που στρέφεται κατά των εναγομένων Ναυσικάς Χειμώνα, Σταματίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη.
1370. Έγκριση δαπάνης για την κατάθεση δικογράφων και επίδοση με δικαστικό επιμελητή δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1371. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1372. Έγκριση παράτασης της από 18-04-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «"STRATIS" Ε.Π.Ε.», για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων και Παραδοτέων Διαχείρισης, Πληροφόρησης – Δημοσιότητας και Δικτύωσης του έργου Re.Herb».
1373. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/22-10-2013 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής καθώς και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου "RE.HERB"», προϋπολογισμού 69.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1374. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
1375. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/10-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 67.000,00 με ΦΠΑ, κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το Τμήμα Ι της αρ.12/2013 διακήρυξης και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, κατά το μέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος.
1376. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
1377. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1378. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή γκισέ για τις ανάγκες των γραφείων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1379. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1380. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
1381. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή μισθολογικής παροχής της νομικής συμβούλου της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας, Καπλάνη Μαρίας, βάσει της αριθμ. 427/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της αριθμ. 39/2013 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
1382. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου ερμηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όμορφη Ράχη Ανηλίου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
1383. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού IV/29-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1384. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Ευάγγελου Σιώτου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε διήμερο συμπόσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Η Αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως μοχλός Ανάπτυξης», που θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1385. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2014.