Sidebar

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 28-11-2012, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-11-2012 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 34/28-11-2012
Αρ. Απόφασης     Θέμα
1362.    Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου  «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αράχθου», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», μέχρι την 31-03-2013.
1363.    Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αμβρακικού», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», μέχρι την 31-03-2013.
1364.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 24-12-2012.
1365.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-01-2013.
1366.    Απόφαση επί της από 24-09-2012 ένστασης του Ευγένιου Παππά ΕΔΕ, αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής οδού στη θέση «Λεπάδι» από κατολίσθηση», κατά της σιωπής απόρριψης από τη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. της αριθ. πρωτ. 51162/4996/8-06-2012 αίτησης του αναδόχου.
1367.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, μέχρι την 31-01-2013.
1368.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2012 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδρομίου», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.
1369.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, με τίτλο «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ» “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, με κωδικό έργου Ι1.31.18.
1370.    Έγκριση των αριθμ. 5,6,7 & 8/13-11-2012 Πρακτικών (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «Διαχείριση, Συντονισμός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" με το ακρωνύμιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1371.    Έγκριση των αριθμ. 1&2/25-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και 3/14-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των Δράσεων: Προβολή – Δημοσιότητα, συνολικού προϋπολογισμού € 78.000,00 με ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" με το ακρωνύμιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
1372.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1373.    Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή του στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την 27-11-2012 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Διαδικασίες ελέγχου κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδικοινοτική διακίνηση».
1374.    Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ιωαννίνων, στο Αγρίνιο την 04-12-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για συνάντηση εργασίας με στελέχη και μέλη της Ομάδας Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να μεταφερθεί τεχνογνωσία και εμπειρίες από την καλλιέργεια των παραπάνω φυτών, με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας των φυτών αυτών και στην Π. Ε Ιωαννίνων.
1375.    Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), για τη συζήτηση της από 19-04-2012 και με αριθμό κατάθεσης 824/2012 αγωγής της Αναγνωστοπούλου Χαρίκλειας και λοιπών, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
1376.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1377.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1378.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διημέρου εορταστικών εκδηλώσεων με το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
1379.    Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης με ιδιωτικό συνεργείο και με αυτεπιστασία με προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού (Γκρίμποβο), προϋπολογισμού δαπάνης € 9.850,00 πλέον ΦΠΑ.
1380.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 25-10-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 97432/4071/29-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1381.    Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στην Αθήνα, για  συνάντηση εργασίας με τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1382.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων και της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
1383.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-11-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισμού € 132.000,00 με ΦΠΑ.
1384.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1385.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου) της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου Εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
1386.    Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώματος στη Χ.Θ. 7+500 (μετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόμου Δίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαμπος», αναδόχου Ιωάννη Καλλία ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2012.
1387.    Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόμου Δασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄ φάση (τμήμα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσμάς)» αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος - Ζιάβρας, μέχρι την 30-06-2013.
1388.    Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η ορισθείσα για την 20-11-2012 δημοπρασία δεν διεξήχθη λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1389.    Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών δαπάνης για τις εργασίες αποκατάστασης τμήματος τεχνικού στο 5ο χλμ (από γέφυρα Πλάκας) στον επαρχιακό δρόμο αριθμ. 22 «Άγναντα προς Πλάκα και Ιωάννινα» λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης του οδοστρώματος μετά τις πλημμύρες στις 22-28/10/2012, σύμφωνα με την αριθμ. αριθ. 3605/01-11-2012 ΑΔΑ:Β42Α7Λ9-ΚΗ4 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
1390.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
1391.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
1392.    Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας Ευαγγελίας & Βασιλικής Ζήκου,  για τη στέγαση των γραφείων και του αρχείου (αποθήκη) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.
1393.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1394.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου Κ/Ξ  «Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», μέχρι την 25-04-2013.
1395.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) της του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Λαϊνα. (ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
1396.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) της του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Μακρής & Σία Ο.Ε.».
1397.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός 1ης και 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
1398.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τη συντήρηση της 8ης επαρχιακής οδού στην Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού δαπάνης € 14.022,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012».
1399.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1400.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1401.    Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ημερίδας με θέμα τον αλκοολισμό και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1402.    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1403.    Έγκριση του από 26-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάμπουρα», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής νέας δημοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008.
1404.    Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
1405.    Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιημένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστημα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.
1406.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειμερινή περίοδο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον προμηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και ανάκληση της σχετικής αριθμ. 30/1265/24-10-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
1407.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του από 27-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού € 11.000.000,00 με ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής νέας δημοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008.
1408.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής του αριθμ. ΚΗΟ 9101 εκχιονιστικού μηχανήματος της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1409.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης των  υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Φούκη Σοφίας και Ηγουμενίδου Βασιλικής, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο «Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Τρίτη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 03-12-2012.
1410.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση επί της από 01-10-2012 ένστασης του Κων/νου Κούγκουλη ΕΔΕ, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 60.000,00  με ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
1411.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση της γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαμβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, με Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ" - "ΔΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ"].
1412.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 51.650,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1413.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η ορισθείσα για την 27-11-2012 δημοπρασία δεν διεξήχθη, λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.