Sidebar

Την 09-08-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31-07-2012 συνεδριάσεως.
1.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  457.900,00 € με Φ.Π.Α.
2.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2012 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  515.550,00 € με Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής νέας δημοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008.
3.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση όμβριων από το κύτταρο του χυτά 1ης Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» , προϋπολογισμού € 20.000,00 € με ΦΠΑ.
4.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Κόμβου Κουτσελιού», αναδόχου Στέφανου Ζιάκα Π.Μ. Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2012.
5.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μέχρι την 21-01-2013.
6.    Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Χρήστου Κώτση, σπουδαστή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 19/780/12-07-2012 απόφαση της Ο.Ε.).
7.    Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήματος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012.
8.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
9.    Έγκριση μετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπάλληλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών τροφίμων στην Τουρκία» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τον καθαρισμό Εθνικής και Επαρχιακών οδών της Περιφέρειας Ηπείρου, από θάμνους και κλαδιά δένδρων-χόρτα κλπ, προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω κακής ορατότητας, λόγω κάλυψης των πινακίδων σήμανσης και των στηθαίων, προϋπολογισμού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.
11.    Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.430,00 για την κάλυψη των μεταφορών, στα πλαίσια του Προγράμματος Λουτροθεραπείας ηλικιωμένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα πραγματοποιηθούν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης από 08 έως 18-09-2012 και στο Λουτράκι  Αριδαίας από 01 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2012.
12.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
13.    Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθμ. 239/20-10-2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω έφεσης.
14.    Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιμαρέτ», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
15.    Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
16.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Δ. Ελάτης και Πηγών του Δ. Γ. Καραϊσκάκη», αναδόχου Γιάννας Γαλάνη.
17.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για τον καθαρισμό λεκάνης φράγματος Καλαμά στην θέση Ράγιο Δήμου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 59806/2572/04-07-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 20/827/17-07-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
18.    Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων σίτισης εξήντα (60) πυροσβεστών, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Παλαμπά Θεσπρωτίας από την 28-07 έως την 31-07-2012.
19.    Έγκριση του από 24-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Συντήρηση - διαγράμμιση τμήματος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια Δ.Δ. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
20.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναγκαίες επισκευαστικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ
21.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
22.    Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική μελέτη έργων ανάσχεσης βροχοπτώσεων τμήματος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.).
23.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
24.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
25.    Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεως και έγκριση των σχετικών δαπανών.
26.    Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση και β) Αθανασίου Κιτσαντά  για τη συμμετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας την Πέμπτη 5/7/2012 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
27.    Απόφαση επί της από 03-08-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. ΑΗΔΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  598.400,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
28.    Έγκριση δαπάνης πληρωμής μισθοδοσίας σε εκτέλεση της αριθμ. 2621/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
29.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση με το Δήμο Ζαγορίου εγκαινίων μνημείου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.