Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση – με την ένταξη εννέα σχεδίων δράσης – του Μέτρου 16 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Ηπείρου αιτήσεων στήριξης από επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

 

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες αποτελούν συμπράξεις ερευνητικών φορέων, μεμονωμένων επαγγελματιών γεωργών – κτηνοτρόφων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία - κτηνοτροφία, συνεταιρισμών, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, ειδικών συμβούλων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης καινοτομίας.   

 

Μετά την επιλογή των σχεδίων δράσης θα ακολουθήσει η υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων (2η φάση του προγράμματος). 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί - με 100% δημόσια δαπάνη - πιλοτικά σχέδια εφαρμογής βασικής έρευνας στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα των τροφίμων, με επιδιωκόμενους στόχους :

•      Παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων.

•      Διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

•      Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

•      Ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής.

•      Καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

Τα εννέα σχέδια δράσης – συνολικής δημόσιας δαπάνης 45.000 ευρώ – που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση είναι:

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ Α.Ε.

Βελτιστοποίηση ιδιοτήτων συνδυασμών φρούτων βιολογικής καλλιέργειας ως προς την ενεργειακή αξία και τα διαθρεπτικά χαρακτηριστικά, με τη χρήση μεθόδου ταχείας κατάψυξης

5.000,00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Συμμετοχική αξιολόγηση των νεοδομημένων ελληνικών υβριδίων τομάτας σε δυο συστήματα καλλιέργειας ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναμικού, της ποιότητας καρπού και της διατροφικής τους αξίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

5.000,00

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΜΚΕ

Βελτίωση της διατροφής, της υγείας και παραγωγικότητας των ζώων και της ποιότητας του κρέατος μέσω της χρήσης φυσικών αντιοξειδωτικών - αντιμικροβιακών πολυφαινολών στη διατροφή των ζώων

5.000,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας  την αυθεντικότητά τους

5.000,00

Γαρδικιώτης Μενέλαος

Χωρικές ψηφιακές τεχνολογίες για την αποτελεσματικότερη βόσκηση με στόχο τη βελτίωση παραγωγής βοοειδών κρεοπαραγωγής

5.000,00

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων

Καινοτόμες προσεγγίσεις για τον βιοέλεγχο της μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής βιολογικής κτηνοτροφίας : Νέα όπλα για την καταπολέμηση παλαιών εχθρών και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας του νωπού γάλακτος

5.000,00

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Ολοκληρωμένη διαχείριση παθογόνων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής προστιθέμενης αξίας

5.000,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Αύξηση της διατροφικής αξίας και βελτίωση των ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών της ελληνικής ποικιλίας οσπρίων Πυργετός, μέσω εξειδικευμένων μεθόδων καλλιέργειας

5.000,00

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας στην μελισσοκομία στο Ν. Ιωαννίνων με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων μέλισσας

5.000,00

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας