Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14 Αυγούστου,  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 Ανέδειξε τους προσωρινούς αναδόχους για τα έργα:

Ø  «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000 €. Ανάδοχος Ευαγγ. Φελέκης

Ø   «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου». Ανάδοχος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ø  Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000 €. Ανάδοχος Ευαγγ. Φελέκης.

Ø  «Στηθαία ασφαλείας - Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000 € Ανάδοχος Γ.Σ. Οικονόμου.

Κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και για τα έργα:

Ø  «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου» προϋπολογισμού 122.000€. Aνάδοχος Στ. Θεοδωρόπουλος.

Ø    «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος ΑΛΕΞΗ Ρ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΙΚΉ ΑΕ

Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την διακήρυξη του έργου:  «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000 €.

Προσωρινός ανάδοχος για την ύδρευση Τ.Κ. Μανολιάσας

Επίσης από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση στη θέση «Κεφαλόβρυσο» έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000 €. Ανάδοχος ΜΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ. Το έργο υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιωαννιτών.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας