Sidebar

 Διανύουμε τον όγδοο χρόνο της προσπάθειας για αναδιάταξη των εθνικών παραγωγικών συνιστωσών και την προσαρμογή της εθνικής οικονομίας στις τρέχουσες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

 Οι διαδοχικές διακυβερνήσεις και οι διοικήσεις της τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκόντες άκοντες, αναγκάστηκαν να ορίσουν και να εξυπηρετήσουν σε μεσοβραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα τα κρίσιμα θέματα για την παλινόρθωση της οικονομικής ισορροπίας που σχετιζόταν είτε με τον σχεδιασμό, είτε με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεταρρυθμιστικών πολιτικών.

Είναι πλέον κοινά απoδεκτό ότι η επόμενη ημέρα της Ελληνικής Οικονομίας θα στηριχθεί σε πρωτεύοντα βαθμό στους κλάδους της Ενέργειας, της Βιομηχανίας τροφίμων, της Γεωργοκτηνοτροφίας, των Υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής παράλληλα με το αναδιαρθρωμένο λιανεμπόριο και τον Τουρισμό.

Ως Περιφερειακή Αρχή, υλοποιήσαμε ένα τεκμηριωμένο σχέδιο ορθολογικής αντιμετώπισης των προκλήσεων και συνεχίζουμε να δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες για την πρόοδο του τόπου μας στο πλαίσιο των προαναφερομένων.

Το αντικείμενο του εξειδικευμένου τουρισμού, έχει κυρίως ως υποκείμενο τον ελεύθερο και ανεξάρτητο επισκέπτη-ταξιδιώτη, ο οποίος αναζητά μόνος του -συνήθως μέσω του διαδικτύου - συνδυασμένες πληροφορίες για την επίσκεψή του σε έναν ταξιδιωτικό προορισμό. Έχει συχνά ειδικά ενδιαφέροντα, που αφορούν την επίτευξη της πνευματικής, συναισθηματικής, σωματικής, φυσικής και ψυχικής του ευδιαθεσίας.

 

Σε αυτή την αγορά που για την χώρα μας αποτιμάται σε 17εκατ. δυνητικούς επισκέπτες, όταν παγκόσμια ανέρχεται σε 500εκατ., απευθύνεται ιδιαίτερα ο ιαματικός τουρισμός.

Στην χώρα μας ήδη έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης 110 ιαματικές πηγές. Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουμε 5 Ιαματικές πηγές:

2 στον Δήμο Κόνιτσας Ιωαννίνων, τον Αμάραντο και τα Καβάσιλα,

1 στον Δήμο Πρέβεζας τα Παλιοσάραγα,

1 στον Δήμο Άρτας το Χανόπουλο, και

1 στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας την Σαγιάδα, και

1 στον Δήμο Δωδώνης.

Διαθέτουμε και τις τρεις μορφές Ιαματικού Φυσικού Πόρου: Νερό, Πηλό και στον Αμάραντο Ατμό, την μοναδική τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα.

 

Ο πλούτος αυτός μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί εξαιτίας τόσο του ελλιπέστατου θεσμικού πλαισίου (κτηματολόγιο, δασολόγιο, κλπ), όσο και του ότι, τις περισσότερες φορές, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες ήταν ανοργάνωτες και αποσπασματικές. Ένας Δήμος δεν αρκεί να έχει τον ιαματικό πόρο και να αναμένει δικαιωματικά την οικονομική ανταπόδοση. Πρέπει παράλληλα, να συνδυάσει όλα τα πλεονεκτήματα που είναι δυνατόν να πλαισιώσουν αυτή τη μορφή τουρισμού και έτσι να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό σύνολο παροχών που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα λειτουργία των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών, δεν παρείχε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία, ήταν απαιτητή μία συνολική, ολοκληρωμένη και σύνθετη επέμβαση με στόχο την ένταξη του Ιαματικού τουρισμού της Ηπείρου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Ως Περιφερειακή Διοίκηση, και στο πλαίσιο της εποικοδομητικής και συμπληρωματικής σχέσης μας με τις δημοτικές αρχές της Ηπείρου, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Α’ θμιας Αυτοδιοίκησης, αλλά και τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, με αντικείμενο την συγκρότηση και προώθηση προς χρηματοδότηση, ενός ολιστικού σχεδίου αξιοποίησης και ανάπτυξης των εξαιρετικά προνομιούχων αυτών εγκαταστάσεων.

Η εκπόνηση του Γενικού Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης (master plan) του τομέα των Ιαματικών Λουτρών στην Ήπειρο, ήταν απαραίτητο, για εμάς, να διέπεται από το σύνολο των τεχνικοοικονομικών αρχών και στοιχείων, εκ των οποίων θα τεκμηριώνεται η οικονομική ευστάθεια και η βιωσιμότητα των έργων αυτών, καθώς πλέον, κανείς δεν χρηματοδοτεί οποιονδήποτε, αν για το σκοπούμενο έργο ή ενέργεια, δεν είναι τεχνικοοικονομικά κατοχυρωμένες οι προσδοκώμενες αξίες και προσδιορίσιμος ο χρόνος της κτήσης τους.

Είναι γεγονός, ότι από την εκκίνηση της φιλόδοξης προσπάθειάς μας, για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού, αντιμετωπίζουμε και απρόβλεπτες δυσκολίες κυρίως εκπορευόμενες από το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο.

Σήμερα, έχοντας καταγράψει την υφιστάμενη διοικητική και τεχνική κατάσταση των εγκαταστάσεων των ιαματικών πηγών και μετά την πρόσφατη νομοθέτηση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης, λειτουργίας, μετατροπής & επέκτασης  κέντρων ή μονάδων ιαματικής θεραπείας, προχωρούμε στην διαμόρφωση του τελικού κτιριολογικού προγράμματος των εγκαταστάσεων τους, την εξεύρεση πόρων για την κατασκευή των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η λήψη του ειδικού σήματος λειτουργίας και η αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής τους δυναμικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασφάλιση τήρησης του συνόλου των προτύπων ποιότητας και εσωτερικής λειτουργίας που αφορούν τον συγκεκριμένο αυτόν επιχειρηματικό κλάδο, αφού συνδυάζει τον ιατρικό, διατροφικό, και τουριστικό βραχίονα.

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να ακολουθούνται απόλυτα και απαρέγκλιτα καθώς σε διαφορετική περίπτωση χάνεται ένα από τα πιο κρίσιμα ανταγωνιστικά στοιχεία τους και τίθενται αυτομάτως εκτός ζήτησης.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω και να τονίσω, ότι για να ανασχεθεί και να αποκλεισθεί, η επαπειλούμενη ερήμωση της Ελληνικής Υπαίθρου, χρειάζεται από τους πολιτικά υπεύθυνους συντονισμένη δράση. Εφησυχασμός, απραξία, στασιμότητα, ακινησία και μακαριότητα δεν είναι συμβατά με την κρισιμότητα των καιρών.

           

Η Περιφέρεια Ηπείρου παραμένει πάντα αρωγός κάθε φιλόδοξης προσπάθειας που στοχεύει στην ανάδειξη της κρυμμένης αξίας της Ελληνικής Υπαίθρου.

 

Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου εάν από το βήμα αυτό δεν απηύθυνα τις ευχαριστίες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων με ιαματικές Πηγές και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κο Γιάννη Καραγιάννη και στον Γενικό Γραμματέα κο Μάρκο Δανά για την σημερινή τιμητική πρόσκληση.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.