Sidebar

Ιωάννινα, 16 Μαΐου 2018

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τ.Καλογιάννη  στην ημερίδα με τίτλο:

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»,

που διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας E.L.EN.A. – EiB.

Κυρίες και Κύριοι.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας απέφυγε να ενστερνισθεί ένα έγκυρο και βάσιμο πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανασύνθεσης και ανασύνταξης, που θα αποδέσμευε τις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα συμπεριλάμβανε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. 

Η εκάστοτε αντιπολίτευση απέφευγε να παραδεχθεί ότι σημαντικό τμήμα των, προτεινόμενων από τους δανειστές, μεταρρυθμίσεων ήταν αναγκαίες, ενώ η εκάστοτε κυβέρνηση οριοθετούσε την πολιτική της παραγωγή στην θέσπιση ποικίλων φοροεισπρακτικών νομοθετημάτων, που κατά το μάλλον ή ήττον, αποδεικνύονται καθημερινά ανώφελα και αδιέξοδα. 

Στα μόνιμα και παρατεταμένα προβλήματα της χώρας -ως κοινωνία εν τέλει- απαντήσαμε πολλές φορές με λαϊκισμό, πολιτικές στενών οριζόντων και χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική, με γνώμονα κυρίως το αποκαλούμενο «πολιτικό κόστος».

Όλα αυτά σαφώς, δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της πολιτικής δραστηριότητας, που θα οδηγούσε σε ανοδική εξέλιξη των οικονομικών δεικτών, τόσο της χώρας όσο και των πολιτών, δηλ. την επιζητούμενη και πολυσυζητημένη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη μιας χώρας συντελείται, μέσω της επένδυσης κεφαλαίων, της απασχόλησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της αξιοποίησης και επέκτασης των υποδομών.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Price waterhouse Coopers (PwC), ο αριθμός των προγραμματισμένων και ανεκτέλεστων έργων υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αξία αυτών ανέρχεται σε €21,4δισ. μέχρι το 2022.

Η αξία αυτή επιμερίζεται στον κλάδο της Ενέργειας σε ποσοστό 42%, στα Σιδηροδρομικά έργα 31%, στις Οδικές Υποδομές 14%, στις Τουριστικές Υποδομές 9% και στον τομέα των Αποβλήτων σε 4%.

Η αυξανόμενη ανάγκη για δαπάνες σε έργα υποδομών σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα χαμηλή δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης και τους περιορισμούς των ελληνικών τραπεζών,

  • Αναδεικνύει σε ζωτικής σημασίας την αποτελεσματική απορρόφηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ,
  • Καθιστά αναγκαία την δημιουργία κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή παραχωρήσεων και
  • Επιβάλλει την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών μέσων.

Όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει, θεωρώ ότι στην «μετά – επιδοτήσεων» εποχή, στην οποία -εκόντες άκοντες- λειτουργούμε πλέον, κανείς δεν χρηματοδοτεί οποιονδήποτε και οτιδήποτε, αν για το σκοπούμενο έργο ή ενέργεια, δεν είναι τεχνικοοικονομικά εξασφαλισμένες οι προσδοκώμενες αξίες (είτε οικονομικές, είτε περιβαλλοντικές, είτε κοινωνικές, είτε επιδόσεις εταιρικής διακυβέρνησης) και καθορισμένος ο χρόνος της κτήσης τους.

Η αναζήτηση, λοιπόν, των νέων χρηματοδοτικών μέσων, σε άμεση συνέχεια της, υπό υλοποίηση, σύμβασης για την κατασκευή του εργοστάσιου επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων, είναι και ο πυρήνας της κινητοποίησής μας για την υλοποίηση των, εγκεκριμένων για χρηματοδότηση, έργων, που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης.

Προβληματιστήκαμε αρκετά για τον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης, καθ’ ότι τα συστατικά της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την υλοποίηση των, εγκεκριμένων για χρηματοδότηση, έργων, αξίζουν ένα προς ένα, μία εμφαντική αναφορά.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού αυτού θα τολμήσω μία συνοπτική απαρίθμηση των χαρακτηριστικών της δραστηριότητας μας αυτής:

1ον Επιτυχής διεκδίκηση Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ηπείρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι γνωστό ότι έχουμε επιτύχει έγκριση χρηματοδοτήσεων από διάφορα μέσα και εργαλεία. Όμως, η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ορίζει μία νέα προοπτική για την Περιφέρεια μας, με αποτέλεσμα, εκτός από ικανοποίηση, να μας προκαλείται ταυτόχρονα και ένας ευχάριστος «πονοκέφαλος», που συνδέεται με την πλήρη ικανοποίηση των κριτηρίων και των κανόνων της συνεργασίας αυτής, ώστε να παραμείνει στις επιλογές της Περιφέρειας, η μελλοντική -εκ νέου- προσφυγή στην Τράπεζα για χρηματοδότηση.

2ον Ενίσχυση της Συνεργασίας Περιφέρειας με τους Δήμους. Μία αναμφισβήτητη επιτυχία που επιτρέπει την σχεδίαση έργων σε περιφερειακό επίπεδο και κλίμακα.

3ον Επανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων καίριων υποδομών

  1. φωτισμού και σημάνσεων των οδικών κόμβων με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών λειτουργίας και αυτοματισμών για την απόκτηση και διατήρηση της μέγιστης οδικής ασφάλειας.
  2. δημοσίων κτιρίων για την ενεργειακή αναβάθμισή τους και την εξοικονόμηση πόρων.
  3. επανασχεδιασμός για την αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας Λίμνης Παμβώτιδας, ώστε να μειωθεί η ρύπανση της λίμνης και να γίνει περισσότερο ελκυστική προς τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες.

4ον Αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών και επιχειρήσεων της χώρας μας, για την συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν την ανάληψη έργων ειδικής χρηματοδότησης, αυξημένων προδιαγραφών και πιεστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

5ον Κινητοποίηση και Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Αξίζει μία μικρή αναφορά στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Για την ανάταση της χώρας, πρέπει να κινητοποιηθούν και οι δυνάμεις των κρατικών μας υπαλλήλων. Η δημόσια διοίκηση περιλαμβάνεται στις υποδομές. Η αξιοποίησή της, είναι βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, αφού πρέπει να συμμετάσχει ενεργά τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης. Βεβαίως, και οι πολιτικοί αξιωματούχοι πρέπει να είναι ικανοί να κινητοποιήσουν το έμπειρο δυναμικό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να αναφερθώ ιδιαίτερα στον στενό μου συνεργάτη Αρχιτέκτονα Βασίλη Κατόπη, καθώς εργάζεται με παραδειγματική προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα και τις προδιαγραφές για την ταχεία και απρόσκοπτη προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου αυτού.

6ον Ενδυνάμωση της συνεργασίας Περιφέρειας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την Ειδική Γραμματεία Συμβάσεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η συνεργασία αυτή, για την οποία είμαι και προσωπικά υπερήφανη, βελτιστοποιεί κάθε δυνατότητα και επιδίωξη της Περιφέρειας Ηπείρου, και δημιουργεί νέους ορίζοντες ταχύτερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης κρίσιμων έργων. Και επειδή σε κάθε θετική εξέλιξη ενυπάρχει η δημιουργική διάθεση, η συστηματική παραγωγική εργασία και η συνεισφορά συγκεκριμένων προσώπων, είναι αναγκαίο και στο σημείο αυτό, να αναφερθώ στον Υπουργό Κο Στέργιο Πιτσιόρλα και στον Ειδικό Γραμματέα Κο Νίκο Μαντζούφα για να τους ευχαριστήσω για την θετική διάθεση, την έγκαιρη απόκριση και την έγκυρη καθοδήγηση, με την οποία αντιμετωπίζουν κάθε ανακύπτουσα σχετική δική μας έλλειψη.  

Με αφορμή την διαρκή, σοβαρή, αξιόπιστη και απόλυτα παραγωγική συνεργασία αυτή, κλείνοντας, επιθυμώ να παρατηρήσω τα παρακάτω.

Η Ελλάδα μας, είναι μία χώρα με πλούσιο ενεργητικό, το οποίο κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές και καλούμαστε να το υπερασπιστούμε και να το αναδείξουμε.

Οι ασκούντες την πολιτική διαχείριση έχουμε την υποχρέωση να ανταποκριθούμε στην ελπίδα που έχουν εναποθέσει σε μας οι γενιές που έρχονται.

Έχουμε εξουσιοδοτηθεί να ανοίξουμε τους νέους δρόμους. Οι δρόμοι αυτοί, όμως, δεν ανοίγονται με λόγια, αλλά μόνο με έργα.

Επειδή, όμως, τα έργα δεν παράγονται δια της «θείας επιφοιτήσεως»,  η υλοποίηση τους προϋποθέτει ότι το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να εργασθεί χωρίς μεμψιμοιρίες και αυτοεξαιρετισμούς, σοβαρά και κυρίως αρκετά, συνθήκη που είναι δύσκολο να εκπληρωθεί καθ’ ότι οι πολιτικοί, στην συντριπτική τους πλειονότητα κι ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, έχουν αλλεργία σ' αυτό που οι απλοί άνθρωποι ονομάζουν κανονική εργασία.

Στην Ήπειρο, όμως, τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς μας δείχνουν ότι είμαστε μία από τις εξαιρέσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή με το έργο της, οδηγεί τις εξελίξεις στην περιοχή και είναι δίπλα στον πολίτη. Γι’ αυτό και οι πολίτες στέκονται στο πλευρό της.

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωσή μας αυτή.