Sidebar

Στη συγκυρία που τα Πλαίσια Στήριξης αντικαθίστανται σταδιακά από στοχευμένα Μνημόνια Επιτήρησης, οι τοπικές κοινωνίες μέσω της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας, που επιχειρήθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου «Καλλικράτης», ανέλαβαν την υπόθεση της ανάπτυξης και του μέλλοντός τους στα δικά τους χέρια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας έχει υποστεί μεταρρυθμίσεις, τομές, νεωτερισμούς και πολύ, μα πάρα πολύ, διάλογο. Σε κάθε προσπάθεια, οι εμπνευστές θεωρούσαν ότι είχαν ανακαλύψει τη μαγική συνταγή που θα έφερνε την επανάσταση, θα ενεργοποιούνταν ανθρώπινο δυναμικό με όρεξη, γνώσεις και χάρισμα και θα συγκροτούνταν προγράμματα με επάρκεια, δημιουργικότητα και θεμελίωση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Έτσι κάθε φορά περίσσευε το όραμα και το μεγαλόπνοο σχέδιο και την ίδια στιγμή απομακρυνόταν λίγο περισσότερο η κοινή λογική.

Σήμερα, όμως, ζούμε την επανάσταση, ή μάλλον την εκδίκηση, του αυτονόητου.

Οι αποτυχίες, οι αδυναμίες και οι αναβολές μας δεν πρέπει να παραμένουν κρυφές και αόρατες.

Γι’ αυτό, και όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση της Περιφέρειας, ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ να καταγράψουμε την κατάσταση, να αναδείξουμε τις στρεβλώσεις, να αναλύσουμε τα δεδομένα, να τηρήσουμε και θέσουμε όρους και να λάβουμε αποφάσεις.

Προτιμήσαμε αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες, τη συστηματική και μεθοδική δουλειά.

Καλέσαμε την τοπική κοινωνία μαζί να σχεδιάσουμε, να συντονίσουμε και εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας, ώστε να καταφέρουμε να βρούμε το συντομότερο δυνατόν το βηματισμό μας προς ένα αξιοπρεπέστερο αύριο.

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας, προς το θεσμό αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Ηπείρου ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τον «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011»

Ταξινομημένα, ανά οργανική μονάδα ευθύνης μου έχουν κατατεθεί, ήδη, σε εσάς αναλυτικά τα πεπραγμένα για:

 1. 1.τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,
 2. 2.την Πολιτική Προστασία Π. Ε. Ιωαννίνων
 3. 3.το Αυτοτελές τμήμα Π.Ε. Ιωαννίνων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, και
 4. 4.την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

που, υπό την πολιτική μου διοίκηση, πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο: 01.01.2011 έως 31.12.2011.

Ειδικότερα και όσον αφορά την περιοχή της θεματικής μου αρμοδιότητας στον τομέα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, ΠΑΡΑΘΕΤΩ, ακολούθως, σταχυολογημένα και συνοπτικά τις δράσεις - ορόσημα που σηματοδοτούν τον πολιτικό μας προσδιορισμό για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Όμως, στο σημείο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας, να δηλώσω ότι είμαι υπερήφανη για την συνεργασία με το διοικητικό μηχανισμό των υπηρεσιών μας, που εργάστηκε ξεπερνώντας κάθε εγγενές, με το παραδοσιακό διοικητικό σύστημα της χώρας, ελάττωμα, και δημιουργήσαμε υποδομές συνεργασίας, παραγωγικότητας, επικοινωνίας και αλληλεγγύης και κυρίως ΕΡΓΟ, που θα αντανακλά και αποσκοπεί σε αξιοβίωτη καθημερινότητα και σε παραγωγικό επιχειρείν.

Κυρίως, όμως, πρέπει να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την ανάθεση της οργάνωσης και διοίκησης ενός νευραλγικού τομέα, κύριας σημασίας και σκοπού αντικειμένου και εν κατακλείδι την «υπεράσπιση» του μοναδικού συνθήματος:

«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Ελπίζοντας, ότι ανταποκρίθηκα των προσδοκιών σας και δεδομένων των ανωτέρω, το υλοποιηθέν έργο έχει ως ακολούθως:

 1. 1.Καταγραφή & Αξιολόγηση έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

(Κεντρική Βάση Δεδομένων των προτεινόμενων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου)

 • Αφορά την απογραφή των προτεινόμενων Έργων με τελικούς δικαιούχους, τους φορείς ευθύνης τομεακών και περιφερειακών πολιτικών της περιοχής μας.
 • Έγινε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Η διαδικασία ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου 2011.
 • Η ανάρτηση της βάσης πραγματοποιήθηκε την 4η Αυγούστου 2011 σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Η επικαιροποίησή της είναι συνεχής.

 1. 2.Αναπτυξιακή Ημερίδα.
 • Αφορά την υλοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;»
 • Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.
 • Επιλέχθηκαν και ανταποκρίθηκαν ομιλητές - εισηγητές με τεκμηριωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των διοικητικών δομών, μακροχρόνια εμπειρία από την άσκηση της επιχειρηματικότητας και πλήρη γνώση για τα χρηματοδοτικά μέσα & πηγές.
 • Στόχος να ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθησή των πολιτών, όσον αφορά την λειτουργία των πολιτικών θεσμών, τα ενδογενή χαρακτηριστικά του τόπου, η παραμονή στην περιοχή και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Αναμενόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: Πλούτος, νέες θέσεις εργασίας, υπεραξία για την περιφέρεια.

 1. 3.Διοικητική Αναδιάρθρωση
 • Αφορά την:
 1. oΤη Μεταφορά Αρμοδιοτήτων
 2. oΤον Χωροταξικό Επανασχεδιασμό Υπηρεσιών
 3. oΤον Εξορθολογισμό Δαπανών.
 4. oΤην Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας.
 • Ενέργειες:
 1. oΕπανασχεδιάσαμε τη διάταξη των διατιθέμενων χώρων, ώστε να ενσωματωθούν στις κτιριακές υποδομές του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων όλες οι υπηρεσίες της πρώην κρατικής περιφέρειας που υπήχθησαν στη Διοίκηση της Αιρετής Περιφερειακής Αρχής και σωρευτικά σε αξιοσημείωτο μικρό χρονικό διάστημα:
 • Πετύχαμε την:
 1. oΒελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου
 2. oΠεριορισμό του λειτουργικού κόστους. (Η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση εκτιμάται σε 180.000,00€).
 3. oΠεριθωριοποίηση της ενδημικής ραθυμίας εκ μέρους του μεγάλης αδράνειας διοικητικού μηχανισμού
 4. oΑναβάθμιση της λειτουργικότητας & την μεγιστοποίηση της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.
 • Προγραμματίζουμε:
 1. oΤην Εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου. (Έχουμε υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πλαίσιο: Ψηφιακή Σύγκλιση).
 2. oΤην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής των Υπηρεσιών.

 1. 4.Αιτήματα διεκδίκησης.
  1. a.Διεκδικήσαμε την ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και αναμένουμε την δέουσα ανταπόκριση στο αίτημά μας για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Περιφέρειας Ηπείρου.

Ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της Ηπείρου.

 1. b.«Πράσινο ορεινό χωριό» 

      I.            Επισημάναμε το ενδιαφέρον της περιφέρειας Ηπείρου για συμμετοχή στην αρχική εκδοχή του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την δημιουργία ενός «Πράσινου Ορεινού χωριού» στην Περιφέρειά μας.

       II.            Διεκδικούμε με δυναμισμό τη συμμετοχή μας σ΄ αυτό το καινοτόμο έργο με τις πολλές συνιστώσες και ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την υλοποίησή του, που σκοπό έχει να κάνει μία κοινωνική δομή της περιφέρειάς μας ενεργειακά αυτάρκη, μιας και οι ανάγκες της θα καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 1. c.Διεκδικήσαμε μέσω επανειλημμένων επιστολών προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (06.06.2011, 19.07.2011), την ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής στην Ήπειρο.
 1. d.Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Απευθύναμε αίτημα προς το ΥΠΕΚΑ, για την ανάληψη από τις Αιρετές Περιφερειακές Αρχές της ευθύνης σύνταξης & αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Δυστυχώς, η χαρακτηριστική βραδύτητα των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να μην έχει συμβασιοποιηθεί η εκπόνηση των σημαντικών αυτών σχεδιασμών.

 1. 5.Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 – ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Με δεδομένη την πασίδηλη χρησιμότητα και ανάγκη αξιοποίησης του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου, προχωρήσαμε με ένταση και τεκμηρίωση, στη διατύπωση αιτημάτων για αύξηση των κονδυλίων υπό τη διαχείριση του διοικητικού μας μηχανισμού, με σκοπό την αξιοποίηση και απόδοση των επενδύσεων και ΟΧΙ στην ενασχόληση με την ονομαστική απορρόφηση των κονδυλίων.

Από 01/07/11 έως 31/12/11

 • Δημιουργήσαμε με ταχύτητα και πλήρη επάρκεια κάθε προϋπόθεση που απαιτήθηκε, ώστε να μην χαθούν ασκόπως χρόνος και κονδύλια.
 • Προσδώσαμε την απαιτούμενη προτεραιότητα στην ωρίμανση έργων υποδομών (απορρίμματα, βιομάζα, μεταφορές, κλπ).
 • Αυξήσαμε τις δαπάνες / πληρωμές έργων κατά 85,00 % (από 18,14  σε 37,95%) &
 • Αυξήσαμε τις συμβασιοποιήσεις κατά 60,00% (από 42,43 σε 77,34%).

 1. 6.Περιβάλλον – Ενέργεια.  
 • Προωθήσαμε τις διαδικασίες Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

α) Επιταχύναμε την έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Ελληνικού

β) Οργανώσαμε την συγκρότηση φακέλου - πρότασης προς ένταξη & χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ολική και πλήρη αποκατάσταση των εν ενεργεία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.

γ) Επισπεύσαμε τις διαδικασίες και πετύχαμε την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «Εξειδίκευση του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου»

δ) Προωθούμε την ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου πράξης για την προμήθεια εξοπλισμού για τους ΣΜΑ και ΧΥΤΑ Ηπείρου και

ε) Προωθούμε με πρωτόγνωρους ρυθμούς την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου.

 • Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη προς χρηματοδότηση, ως πιλοτικό έργο, της Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου της έδρας της περιφέρειας Ηπείρου.

 • Οργάνωση ανοικτών ενημερωτικών συσκέψεων στην Παραμυθιά και στη Δωδώνη σχετικά με τη μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και γενικότερα για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων.
 1. 7.Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων & Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 • Ταξινομήσαμε όλα τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, και συστηματοποιήσαμε την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης τους.
 • Αναδιοργανώσαμε τις υφιστάμενες δομές, συγκροτήσαμε ομάδες εργασίας και αναβαθμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου και της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., πετύχαμε:
 • Τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης χρηματοροής.
 • Την ομαλή και εύρυθμη υλοποίησή τους, και
 • Την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των στοχεύσεων της Περιφέρειας για τις επερχόμενες νέες προκηρύξεις χρηματοδοτικών πλαισίων.

8. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2012-2014

Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 2012 - 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου ολοκληρώθηκε, με την έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 19/12/11.

Η πορεία που ακολουθήθηκε ανέδειξε τον κυρίαρχο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και κάθε δομής που συμμετέχει ο απλός πολίτης. Η τελική έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προέκυψε ως προϊόν ευρείας διαβούλευσης.

9. Συσκέψεις - Συναντήσεις – Συμμετοχές - Συνεργασίες

Επιλέξαμε την ουσιαστική διαβούλευση ως μέσον παραγωγής δημιουργικής πολιτικής, γι αυτό συμμετείχαμε αλλά και οργανώσαμε συχνές συσκέψεις και συναντήσεις με πολίτες, πολιτικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων και άλλων οργανισμών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ωστόσο, δύο σταθμοί της διαδικασίας αυτής πρέπει να τονιστούν:

 • Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου η εφαρμογή μιας πρότυπης συστηματικής συνεργασίας με όλους τους Δήμους, τόσο για την στήριξη των αιτημάτων τους, όσο και την προσφορά κάθε βοήθειας με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας.
 • Σε επίπεδο εκπροσώπησης της Περιφέρειάς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεκδικητική αναφορά σε δύο κρίσιμα διαχειριστικής φύσεως για επερχόμενα χρηματοδοτικά πλαίσια:
 1. oτην άμεση (χωρίς τη διαμεσολάβηση κεντρικών κρατικών υπηρεσιών) ανάπτυξη σχέσης υποβολής προτάσεων, εγκρίσεων, ελέγχου υλοποίησης κτλ μεταξύ των Περιφερειών με ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου και των αντίστοιχων υπηρεσιών των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 2. oΤον ανασχεδιασμό του τρέχοντος, αλλά και το σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων στήριξης που αφορούν την Περιφέρεια μας, με κύριο πυρήνα την ανάπτυξη νέων και τη δραματική βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Τέλος , κυρίες & κύριοι

Διαμορφώσαμε ένα νέο προσκήνιο.

Ο καθένας μας καλείται να κινηθεί στο συγκεκριμένο προσκήνιο σε όρους δικής του προοπτικής, γιατί μόνο τότε αντλεί τη δύναμη να αγωνιστεί με ιδιαίτερη προσήλωση και ενθουσιασμό.

Εμείς, προτιμούμε ο απλός πολίτης να μας ανακαλεί στη μνήμη του για όσα προσπαθήσαμε παρά για όσα φοβηθήκαμε ή από όσα κρυφτήκαμε.

Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.

Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου