Sidebar

  Κυρίες και Κύριοι,

Σας υποδεχόμαστε, σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά στην Πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της 10ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Οι Ηπειρώτες έχουν παραδοσιακή και μακρά αναφορά ως φιλόξενοι και ευγενείς οικοδεσπότες.

Κάθε Ηπειρωτική οικογένεια κληρονόμησε από τις προηγούμενες και επέβαλε στις διάδοχες γενιές, ως απαράβατο όρο εκπλήρωσης μιας επιτυχημένης φιλοξενίας, την υποδοχή των φιλοξενουμένων σε ένα καθαρό και νοικοκυρεμένο περιβάλλον.

Τις συνθήκες αυτές, επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε στο σύνολο των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, από τις αρχές του 2011.

Είναι προφανές και πρόδηλο, ότι κανείς, δεν έχει την πρόθεση, διάθεση και υποχρέωση να επιλέξει, είτε ως παροδικά φιλοξενούμενος είτε ως επενδυτής, ένα άναρχα ελεγχόμενο και μη τακτοποιημένο περιβάλλον εγκατάστασης. Η διευθέτηση, όμως, των λύσεων σχετικά με τη διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων, διαχρονικά «κάπου σκάλωνε». Είτε στη μικροπολιτική διαχείριση, είτε σε άναρχες και ατεκμηρίωτες διαμαρτυρίες, είτε σε έλλειψη πολιτικής τόλμης, είτε στην ενδημική ραθυμία των υπηρεσιακών παραγόντων, είτε στη μικρόφθαλμη αντιμετώπιση των κεντρικών υπηρεσιών της Κεντρικής Διακυβέρνησης.

Οι ίδιοι οι συμπατριώτες μας, αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν, έστω ενδόμυχα, την αναγκαιότητα των απαραίτητων ρυθμίσεων και τακτοποιήσεων.

Τα, ήδη, υλοποιηθέντα αλλά και τα, εν εξελίξει έργα διαχείρισης αποβλήτων, ολοκληρώνουν έναν σχεδιασμό που τέθηκε σε απόλυτη προτεραιότητα από την Περιφερειακή Αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ η αναφορά και η απαρίθμησή τους εκφεύγουν του χαρακτήρα του χαιρετισμού αυτού. Άλλωστε, παρουσιάζονται αναλυτικά στο, υπό τελική, έγκριση ΠΕΣΔΑ Ηπείρου το οποίο, ήδη, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειάς μας.

 Καθίσταται, όμως, απόλυτη ανάγκη, στο σημείο αυτό, να επισημάνω, επιγραμματικά, τα ακόλουθα:

 1ον Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, ανέλαβε ή, και εκ των συνθηκών, υποχρεώθηκε να επωμισθεί συνολικά το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων, που νομικά και πολιτικά όφειλαν να έχουν επιτελέσει, εδώ και δεκαετίες, οι Δήμοι και οι ΦοΔΣΑ. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αποβλήτων ήταν και είναι αποκλειστικά δική τους, κάτι που καθίσταται απόλυτα ευδιάκριτο και στο νέο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όμως, η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου ανέλαβε την πρωτοβουλία και καθιέρωσε, υπό καθεστώς ειλικρίνειας, σεβασμού και αλληλεγγύης, συνεχή και παραγωγική συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές και τους Φορείς Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων, γεγονός, που συνετέλεσε στην επίλυση, στο σωστό χρόνο και με ορθολογική τεκμηρίωση των χρονιζόντων, επί πολλών ετών, προβλημάτων.

2ον Ακόμη, η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, υπό το ίδιο προαναφερόμενο πλαίσιο, επιζητά να συνεργάζεται με την Κεντρική Κυβέρνηση, και αυτό αποδεικνύεται ότι είναι ωφέλιμο για τον πολίτη και παραγωγικό όταν τα πραγματικά δεδομένα καθορίζουν τις πολιτικές επιλογές. Οι αγώνες και προσπάθειες των αιρετών αυτοδιοικητικών αρχών, λειτουργούν στα πλαίσια των νόμων, αντιλαμβάνονται το δίκαιο των τοπικών κοινωνιών στο σωστό χρόνο και αντιδρούν προς την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, ευχερέστερα. Οι Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να ολοκληρώνουν τη χρηστή διοίκηση προς το συμφέρον του Πολίτη και της Κοινωνίας, σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση. Η σχέση δεν είναι ανταγωνιστική αλλά συμπληρωματική.

3ον Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, έχει πλήρως δρομολογημένα όλα τα έργα υποδομής για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων της Περιφέρειάς μας, και αναμένει τεκμηριωμένα, ότι, με την υλοποίηση των έργων αυτών, πρόκειται να καλυφθούν οι δείκτες και οι στόχοι, που προκύπτουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, με ένα, όμως, ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ. Οι Δημοτικές Αρχές πρέπει να επιδείξουν εντατική ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών τους, σχετικά με την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και τη διαλογή στην πηγή, σύμφωνα, πάντα, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου. Η δραστηριότητα αυτή, των Δήμων, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα και βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων του σχεδιασμού μας.

4ον Τέλος, οι σύγχρονοι Έλληνες προσπαθούμε, από πολλών δεκαετιών, να δομήσουμε ένα αξιοπρεπές καθεστώς (το κράτος μας), που να είναι σε θέση να συναλλάσσεται με όρους διεθνώς κατοχυρωμένους, ως αδιάβλητους, και οικονομικά αντικειμενικούς. Παρά ταύτα, υπάρχει ένα μη καταγεγραμμένο ως φυσικό μέγεθος, (μη μετρήσιμο και αδιόρατο), που δυσχεραίνει την πρόοδο της κοινωνίας μας. Το λεγόμενο «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ». Κάθε πρόβλημα, για εμάς -την Περιφερειακή Αρχή-, που διευκολύνει την εξέλιξη σε ένα πολιτισμικό και οικονομικό καθεστώς, έχει συγκεκριμένη ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λύση. Βεβαίως, σήμερα, ως ίδιον της φυλής μας, ορισμένοι με ονομαστική μεν ιδιότητα, αλλά σε λειτουργική δε απραξία, επί των θεμάτων της διαχείρισης αποβλήτων, νομίζουν ότι δικαιούνται να διαχειρίζονται, κατά το δοκούν, τις αποκτηθείσες, με δημόσιο κόστος, υποδομές. Δεν επιζητούν την επίλυση των θεμάτων, αλλά αποβλέπουν στη διατήρηση μιας ατέρμονης διαχείρισης διαδικασίας για την επίλυση τους, έτσι για να έχουν δημόσιο λόγο και προσωπικό πολιτικό έρεισμα.

Άλλωστε, από τότε που η παραγωγή έργου έχασε την ουσία της, υποκαταστάθηκε από την παρουσία και εμφάνιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπου, ο πολίτης ακούει οποιονδήποτε να αναφέρεται σε οποιοδήποτε θέμα, χρησιμοποιώντας τυχαία δεδομένα και μεγέθη, απλώς για να φαίνεται, ΑΡΑ, κατά τη γνώμη του, να υπάρχει.

 

Κυρίες και Κύριοι,

ολοκληρώνοντας και μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας κυρίου Αλέξανδρου Καχριμάνη, σας ευχόμαστε επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου σας και ελπίζω, οι αναμνήσεις από την ολιγοήμερη διαμονή σας στον τόπο μας, να προκαλέσουν την επιστροφή σας σύντομα.

Σας ευχαριστώ πολύ και Καλή συνέχεια στις εργασίες σας.