Sidebar

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Τατιάνα Καλογιάννη, προέβη στην παρακάτω δήλωση:

Στον σημερινό Τύπο, δημοσιεύονται διαμαρτυρίες και σχόλια σχετικά με την μη αξιοποίηση του ακινήτου επί της οδού Ευεργέτου Ιωάννη Δόμπολη, στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επί του θέματος κρίνω σκόπιμο να ενημερώσω για τα παρακάτω:

 1. Το ακίνητο παραχωρήθηκε στην Κρατική Περιφέρεια από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) βάσει του 8003/6626/Φ.314373/13-07-1999 εγγράφου και αποτελείται από ένα οικόπεδο και δύο ανεξάρτητα κτίρια επί του οικοπέδου. Της παραχώρησης εξαιρέθηκε τμήμα 1.750 τ.μ. με το ένα εκ των κτιρίων επ’ αυτού (που αφορά το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων).
 2. Στις 01.03.2007, μετά από πρωτοβουλία της τότε Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Ηπείρου, με την 10395/132/ΕΓΣΔΙΤ/06.03.2077 εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου «Ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος Δόμπολη στις διατάξεις του Νο. 3389/2005 (Νόμος Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).
 3. Ο διαγωνισμός αυτός απέβει άκαρπος.
 4. Η αιρετή Περιφέρεια, μετά από πρωτοβουλία μου, στις 29 Ιουλίου 2013 ανέθεσε την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος "ΔΟΜΠΟΛΗ".
 5. Στην μελέτη εξετάστηκαν τα παρακάτω σενάρια:
  1. Κατασκευή συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων για φοιτητές, στα πρότυπα σύγχρονων φοιτητικών εστιών, με τη λειτουργία εμπορικών χρήσεων στον ισόγειο χώρο.
  2. Ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος μέσω σύμβασης αντιπαροχής.
  3. Ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος μέσω ΣΔΙΤ με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
  4. Αξιοποίηση του ακινήτου μέσω ΕΤΑΔ/ ΤΑΙΠΕΔ: Εξέταση δυνατότητας επιστροφής του ακινήτου στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, η οποία αποτελεί «συνέχεια» της συγχωνευθείσας Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, με απώτερο στόχο να ενταχθεί στη λίστα ακινήτων του δημοσίου προς αξιοποίηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ).

 

 1. Συμπερασματικά, με βάση αμιγώς τεχνικοοικονομικά κριτήρια, το σενάριο a. κρίθηκε ως το βέλτιστο για την αξιοποίηση του ακινήτου και ως μέθοδος υλοποίησης προκρίθηκε η «σύμβαση παραχώρησης έργων», όπως περιγράφεται στο αρ. 2, παρ. 3 του ΠΔ. 60/2007 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου.
 2. Παράλληλα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 (αρ. πρωτ. 91257/61/20-09-2013) ως Αντιπεριφερειάρχης απηύθυνα έγγραφο στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, του Υπουργείου Οικονομίας δηλώνοντας την πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής για την επανεξέταση της προοπτικής αξιοποίησης του ακινήτου «ΔΟΜΠΟΛΗ» στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες.
 3. Όλα τα παραπάνω, την περίοδο εκείνη, τέθηκαν υπ’ όψιν του διαχειριστή του ακινήτου (της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας), ώστε να προχωρήσει στις διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου στην Αιρετή Περιφέρεια και να αξιοποιηθεί ταχύρυθμα το ακίνητο.
 4. Η, τότε, Διοίκηση της Αποκεντρωμένης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, απέρριψε το αίτημα μας, καθ’ ότι είχε την άποψη ότι το κτιριακό αυτό συγκρότημα θα έπρεπε να ανακατασκευαστεί με δημόσια χρήματα και να χρησιμοποιηθεί για στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών.

Τα παραπάνω αποτυπώνουν τα αληθινά γεγονότα κατά το παρελθόν.

Σήμερα, όπως σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο του τόπου μας, η Περιφερειακή Αρχή θα είναι αρωγός σε κάθε οργανωμένη και τεκμηριωμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού.