Sidebar

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές) για το έτος 2020 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (Δέκαπέντε χιλιάδων ευρώ ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (18.600,00 € με το Φ.Π.Α.).

Διευκρίνιση: στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς σε κάποια πεδία αναφέρονται όλοι οι χρωματισμοί των μελανιών. Σε αυτά θα λάβετε υπόψη ότι η προσφερόμενη τιμή θα αφορά την τιμή μονάδας και όχι τιμή σετ όλων των χρωματισμών, όπως άλλωστε προκύπτει και από την στήλη «μονάδα μέτρησης» δηλαδή ότι αφορά τεμάχιο και όχι σετ.

Βρείτε τη διακήρυξη εδώ και το έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.