Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για  την  υλοποίηση του  υποέργου α/α1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 7,845,154.57 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032834, με 45232420-2  «Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων», αντίστοιχα, NUTS: EL541

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η  Σεπτεμβρίου 2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.