Sidebar

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), με CPV: 4525900045233142-6 -“Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 48.387,10€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Η. (Γρ. 358) της Περιφέρειας Ηπείρου

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.