Sidebar

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων, ήτοι 466.600 λίτρων καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης και 436.900 λίτρων καυσίμων κίνησης (50.500 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη απλή και 386.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης), για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και λοιπών Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 856.970,66 €, χωρίς Φ.Π.Α. και επιμερίζεται σε 354.839,97 € για καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης και σε 502.130,69 € για καύσιμα κίνησης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα η 15-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.