Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με τον Φ.Π.Α., με με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΑΣ με προϋπολογισμό 59.985,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.