Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV: 45215110-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιαματικά λουτρά», 45310000-3 «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», 45330000-9 «Υδραυλικές εγκαταστάσεις», 45350000-5 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις», κωδικό NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 487.812,15 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 272.077,35 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Αυγούστου 2022, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.