Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου , προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού  Αγίου Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με  CPV: 45261910-6]-Εργασίες επισκευής στέγης», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 32.234,18,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2022, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Δεκεμβρίου 2022, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.