Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει για την ανάθεση του έργου:

 1β «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στη θέση Λαψίστα», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV: CPV: 45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους», κωδικό NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.524.552,39 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2023, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2023, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.