Sidebar

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ««Βελτίωση βατότητας της συνδετήριας οδού Κεφαλοβρύσου- Μολυβδοσκεπάστου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α., 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας της συνδετήριας οδού Κεφαλοβρύσου- Μολυβδοσκεπάστου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με με CPV: 45233141-9 «Εργασίες  συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.587,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου  2023, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2023, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.