Sidebar

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή - Τσαγγάρι», προϋπολογισμού 248.000,00 € με τον Φ.Π.Α Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου , προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή - Τσαγγάρι», προϋπολογισμού 248.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με  CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΑΣ με προϋπολογισμό 199.995,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουνίου 2023, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.