ΘΕΜΑ : «Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση γηροκομείου Κόνιτσας – Προμήθεια κουφωμάτων και τζαμιών ενεργειακού τύπου», προϋπολογισμού 40.000,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

            Έχοντας υπόψη :

1/    Τον προκηρυχθέντα, με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. οικ. 89132/7119/16-09-2013 σχετική Διακήρυξη, πρόχειρο διαγωνισμό, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση γηροκομείου Κόνιτσας – Προμήθεια κουφωμάτων και τζαμιών ενεργειακού τύπου», προϋπολογισμού 40.000,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», με τον οποίο προβλέπονταν η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίων υψηλών προδιαγραφών, στο κτίριο του γηροκομείου, που βρίσκεται στην Κόνιτσα.

2/    Το γεγονός ότι η τοποθέτηση των ως άνω συστημάτων αλουμινίου δεν εγκρίνεται στο ως άνω γηροκομείο, για το λόγο ότι το ίδιο κτίσμα υπάγεται στον παραδοσιακό οικισμό Κόνιτσας, όπου, με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, παρά μόνο ξύλινων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τη ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού.

 

 

                                                                                                                          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Σχετικό έγγραφο:

Αναλυτική ανακοίνωση: Λήψη αρχείου

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας