Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ύστερα από εξακρίβωση συµφωνίας των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της συνηµµένης µελέτης, για την προµήθεια πινακίδων κινδύνουρυθµιστικώνστύλων στήριξηςκαθρεπτώνστηθαίωνορθοστατών και αντανακλαστικής µεµβράνης τύπου 13Μ, σε χρώµα (µπλε, κίτρινο, άσπρο), για την ασφάλεια του Ε.Ο.. αρµοδιότητας .Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.

Προϋπολογισµός:50.353,00 €, µε το Φ.Π.Α., για ελεύθερη παράδοση στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, περί προµηθειών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και τους όρους και τις προδιαγραφές, που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Σχετικό έγγραφο:

Αναλυτική διακήρυξη Λήψη αρχείου

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας