Sidebar

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού Διαγωνισμού μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος κατασκευής του έργου με τίτλο:

<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ>> με προϋπολογισμό 8.173.350,00 € ΜΕ ΦΠΑ, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ.368/94, Π.Δ.286/94, Π.Δ.402/96, Ν.2940/01, N.3263/04, N.3669/08, Ν.3852/2010 και Ν.3886/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του υπόψη έργου στην Υπηρεσία δημοσιεύσεων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την   24 - 5- 2012.

Κατεβάστε το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης εδώ.