Sidebar

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις των άρθρων 244 και 255 του Ν. 3852 / 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( ΦΕΚ 87 / Α / 7-6-2010 ).
 2. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 34 του Π.Δ. 140 / 27-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου » ( ΦΕΚ 233 / Α / 27-12-2010 ) σύμφωνα με τα οποία συστήνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου προβλέπονται πέντε ( 5 ) θέσεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.
 3. 3.Τις αριθμ. οικ. 407 / 38 / 7-1-2011 και 6061 / 205 / 8-2-2011 αποφάσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών

     Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. 4.Το αριθμ. 10 / 25-5-2011 Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου σχετικά με

     την έγκριση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής για τις ανάγκες

     της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

 

 1. 5.Το αριθμ 4567 / 27-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των Περιφερειών καθώς και την αριθμ. οικ. 1358 / 25-5-2011 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικονομικού έτους 2011 υπάρχει       πίστωση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας για την πρόσληψη ενός ( 1 ) δικηγόρου με

πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.

 1. 6.Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649 / 1986 « Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 149 / Α / 1986 ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1868 / 1989 « Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1756 / 1988 τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 3026 / 1954 < Περί Κώδικος Δικηγόρων και άλλες

Διατάξεις > » ( ΦΕΚ 230 / Α / 1989 ).

 1. 7.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2993 / 2002 « Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών ( κ. ν. 1756 / 1988 ) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ( κ. ν. 2812 / 2000 ) και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 58 / Α / 26-3-2002) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3659 / 2008 « Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 77 / Α / 7-5-2008 ) και την αριθμ. 3744 / 2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 2. 8.Το γεγονός ότι η πρόσληψη Δικηγόρων των Ο.Τ.Α., με σχέση έμμισθης εντολής, εξαιρείται της αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 33/« Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα » ( ΦΕΚ 280 / Α / 28-12-2006 ) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011 με την την Π.Υ.Σ. 37 / 2010 (ΦΕΚ 246 / Α / 31-12-2010).
 3. 9.Την αριθμ. 9362 / 2006 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 561 / Β / 5-5-2006 ) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, με την οποία καταργείται η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και αντικατάστασή του από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986.

10.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1816 / 1988 « Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα

     Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 251 / Α / 1988 ) σε

 

 

     συνδυασμό με την αριθμ. 2 / 8250 / 0022 / 2004 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 355 / Β / 18-2-2004) των

     Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και

     Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης καθώς και το αριθμ. οικ. 2 / 16091 / 0022 / 23-3-2004

     έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τα οποία καθορίζονται οι τακτικές

     αποδοχές δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης

     εντολής στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.

 1. 11.Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη διεκπεραίωση των δικαστικών και εν γένει νομικών υποθέσεων.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την πλήρωση μίας ( 1 ) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

 

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια που θα προσληφθεί θα παρέχει νομική υποστήριξη και θα εκπροσωπεί κατ' εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, θα γνωμοδοτεί επί θεμάτων – ερωτημάτων που θα του/της ανατίθενται από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, καθώς και από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σχετικά με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά στις σχέσεις της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με τρίτους, ως επίσης και σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας αυτής και θα δίνει νομικές λύσεις, θα συντάσσει έγγραφα προς Αρχές, Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τρίτους, εφόσον του/της ανατίθεται η εργασία αυτή και η διεκπεραίωσή της απαιτεί ειδικές νομικές γνώσεις, θα παρίσταται σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και γενικότερα θα απασχολείται με τα αντικείμενα που προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρέχονται με καθημερινή συνεχή παρουσία στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ( Κεντρικό κτήριο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης – Άρτα ), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και θα τελεί σε σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης μόνο από τον Αντιπεριφερειάρχη.

 

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους Δικηγόρους σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Β' βαθμού, τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 3026 / 1954 « περί του Κώδικος των Δικηγόρων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και το άρθρο 12 του Ν. 1816 / 1988 σε συνδυασμό με την αριθμ. 2 / 8250 /0022 / 2004 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Προσόντα Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση θα πρέπει:

 1. 1.Να είναι Έλληνες πολίτες.
  1. 2.Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ' Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.
  2. 3.Να έχουν σημαντικό αριθμό παραστάσεων στα Δικαστήρια.
   1. 4.Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
   2. 5.Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού ή κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
   3. 6.Επιθυμητή η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

              Προθεσμία /Δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ( Πλ. Εθνικής Αντίστασης – 47100 - 1ος Όροφος – τηλέφωνο 2681361050 – Πληροφορίες Κ. Κοντέα ).

 

 

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο 26 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος/υπόδικη για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι « έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις :      κλπ ».

Η ανωτέρω δήλωση καλύπτει την υποβολή του αντιγράφου του ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος στην προκήρυξη, καθώς το αντίγραφο ποινικού μητρώου έχει καταργηθεί με την αριθμ. 9362 / 5-5-2006 Κ.Υ.Α.

β) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν έχει άλλη έμμισθη θέση καθώς και ο χρόνος απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

γ) Κατάσταση εκδοθείσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας που να περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες παραστάσεις σε Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά δικαστήρια κατά την τελευταία πενταετία.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα έχουν αναγνωριστεί για την ισοτιμία του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ) και να προσκομίζεται το οικείο επικυρωμένο έγγραφο αναγνώρισης.

ε)  Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

στ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα.

Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου στο οποίο παρέχουν

 

 

τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή ότι έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 1599 / 1986, όπως ισχύει, η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο/η υποψήφιος/υποψήφια κρίνει απαραίτητα θα προσκομίζονται επίσης σε ακριβή αντίγραφα και θα συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση. Για την απόδειξη δε του συνόλου των επικαλούμενων προσόντων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους όπως π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλους ξένων σπουδών, τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.

 

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649 / 1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1868 / 1989, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2993/2002 και του άρθρου 74 του Ν. 3659 / 2008, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και αφού η επιτροπή καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, με γενική πρόσκληση, για να καταλήξει στην απόφασή της.

 

Για τον σχηματισμό της κρίσης της η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κατόπιν ατομικής συνέντευξης, την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την επαγγελματική του/της εμπειρία και επάρκεια, τη γνώση ξένων γλωσσών καθώς και το χειρισμό Η/Υ που συνεκτιμώνται μαζί με την οικογενειακή και οικονομική του/της κατάσταση, τις βιοτικές του/της ανάγκες, την ηλικία και την πρόβλεψη της εξέλιξής του/της. Επίσης θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη η επιτροπή θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων κρίνοντας τα προσόντα τους και θα καθορίσει τη σειρά της αξιολόγησής τους . Η απόφαση της επιτροπής θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας και της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι δε υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε.

 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί σε μία τοπική ημερήσια Εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( www.php.gov.gr ) και της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ( www.perifartas.gr ) καθώς επίσης να σταλεί στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Άρτας και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, οι οποίοι θα επιμεληθούν για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.