Sidebar

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί ανοιχτό (τακτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, για την εκτέλεση του έργου του Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000010, με τίτλο «Προμήθεια θρυμματιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 123.000,00 με τον προβλεπόμενο, με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000010, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 19η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ήτοι 6.150,00 €. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού στα Ιωάννινα, σύμφωνα με ότι ορίζει το Π.Δ. 118/07, άρθρα 26 έως και 33, σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει σε € (ΕΥΡΩ), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου [Γραφ. 232 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 452 21 Ιωάννινα], τις εργάσιμες ώρες και στο τηλέφωνο 26510 87 232 - Πληροφορίες : Ιωάννης Τσεπέλης – Αλεξάνδρα Μαυριά ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στη διεύθυνση www.php.gov.gr.

                                                                                                             

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Βρείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.